เปิดคำแนะนำ เมื่อต้องถอดหน้ากากอนามัย

27 มิ.ย. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปิดคำแนะนำ เมื่อต้องถอดหน้ากากอนามัย

จากที่เริ่มมีการผ่อนคลาย "ถอดแมสก์" โดยสมัครใจ และเริ่มมีผลทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตและดําเนินกิจกรรม กิจการได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติมากที่สุดนั้น ทางกรมควบคุมโรคก็ได้มีคำแนะนำ เมื่อต้องถอดหน้ากากอนามัย ดังนี้

ถอดหน้ากากตอนไหนดี
- ขณะอยู่คนเดียว
- ออกกำลังกาย
- กินอาหาร ดื่มน้ำ
- อยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก
- อยู่นอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง
- อยู่ในอาคาร เว้นระยะห่างได้

ใครควรใส่หน้ากากตลอดเวลา
- กลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบตามเกณฑ์
- ผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น
- ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ หรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

หน้ากาก มีประโยชน์ในการป้องกันทั้งการแพร่เชื้อ และการรับเชื้อโควิด 19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ จึงควรพกหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ผิวหนังเผยสาเหตุของภาวะผมร่วง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยสาเหตุของภาวะผมร่วงเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่ทุกสาเหตุสามารถรักษาได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้องนาย

อ่านบทความนี้

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ?

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ่านบทความนี้

วัคซีน 4 เข็ม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ รับมือโควิด 19

1. วัคซีน DMHTT ความรู้สึกปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัด2. วัคซีนความหวัง มีมุมมองทางด้านบวก3. วัคซีนไม่ตระหนก การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อ

อ่านบทความนี้