ข้อควรรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน โควิด 19

22 เม.ย. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อควรรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน โควิด 19

- 95% ของผู้ติดเชื้อเกิดภูมิคุ้มกัน อาจยับยั้งเชื้อได้ตั้งแต่ 8 วันหลังติดเชื้อ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
- ระดับภูมิคุ้มกันจะขึ้นเร็วใน 3 สัปดาห์หลังติดเชื้อ แล้วค่อย ๆ ลดลง
- เนื่องจากภูมิคุ้มกันอยู่ได้ไม่นาน จึงอาจติดเชื้อซ้ำได้

ที่มา : คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ผิวหนังเผยสาเหตุของภาวะผมร่วง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยสาเหตุของภาวะผมร่วงเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่ทุกสาเหตุสามารถรักษาได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้องนาย

อ่านบทความนี้

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ?

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ่านบทความนี้

วัคซีน 4 เข็ม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ รับมือโควิด 19

1. วัคซีน DMHTT ความรู้สึกปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัด2. วัคซีนความหวัง มีมุมมองทางด้านบวก3. วัคซีนไม่ตระหนก การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อ

อ่านบทความนี้