มาตรการโควิด ตามระดับพื้นที่

01 เม.ย. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรการโควิด ตามระดับพื้นที่

พื้นที่ควบคุม

- ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน

กรณี เกินจำนวนให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัด/ กทม.พิจารณา

- ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

- จัดประชุม จัดมหกรรมด้านกีฬา จัดแสดงสินค้า (ไม่มีชิมอาหาร) ไม่เกิน 1,000 คน

- ร้านเสริมสวย ร้านเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ไม่เกิน 24.00 น.

- สถานบริการเพื่อสุขภาพ นวด สปา เปิดบริการได้ไม่เกิน 24.00 น.

 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง

- ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 1,000 คน

กรณี เกินจำนวนให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัด/ กทม.พิจารณา

- จำกัดเวลาบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ไม่เกิน 23.00 น.

- จัดแสดงสินค้า จัดนิทรรศการ จัดได้ตามความเหมาะสม

- ร้านเสริมสวย ร้านเสริมความงาม ร้านสัก เปิดตามปกติ

- สถานบริการเพื่อสุขภาพ นวด สปา เปิดตามปกติ

 

ที่มา: ศบค.

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ผิวหนังเผยสาเหตุของภาวะผมร่วง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยสาเหตุของภาวะผมร่วงเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่ทุกสาเหตุสามารถรักษาได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้องนาย

อ่านบทความนี้

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ?

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ่านบทความนี้

วัคซีน 4 เข็ม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ รับมือโควิด 19

1. วัคซีน DMHTT ความรู้สึกปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัด2. วัคซีนความหวัง มีมุมมองทางด้านบวก3. วัคซีนไม่ตระหนก การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อ

อ่านบทความนี้