ชุดตรวจ ATK ทิ้งแบบไหนให้ถูกต้อง ไม่ปนเปื้อน

17 มี.ค. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชุดตรวจ ATK ทิ้งแบบไหนให้ถูกต้อง ไม่ปนเปื้อน

ใครหลายคนมักจะกังวลว่าตัวเองจะติด Covid-19 แล้วหรือยัง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเช็กอาการด้วยการตรวจ Covid-19 แบบ ATK แทนแบบ RT-PCR เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แต่รู้ไหมว่า ATK ที่ใช้แล้ว ไม่ว่าผลของคุณจะปรากฏออกมาแบบไหน ก็ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อที่ต้องรอบคอบมากขึ้นเมื่อทิ้งไป เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง และเจ้าหน้าที่ที่มาเก็บ

กรมอนามัย ได้ให้ข้อมูลการทิ้ง ATK ที่ใช้แล้วควรใส่ถุงขยะสีแดง 2 ชั้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยชั้นแรกมัดปากถุงให้แน่น และฉีด/พ่นสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงด้วย เช่น สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5,000 ppm สำหรับถุงขยะชั้น 2 ก็ให้ทำตามขั้นตอนแรกเช่นกัน ก่อนจะนำถุงขยะไปยังจุดพักขยะที่จัดไว้ และล้างมือให้สะอาด

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผลตรวจ ATK เป็นลบ ทำอย่างไรต่อ ?

สิ่งที่ต้องทำ คือ1. ตรวจซ้ำ ในอีก 3 วัน เพราะผลอาจเป็นลบลวง โดยเฉพาะในกรณีที่ได้รับเชื้อมาไม่นาน2. เฝ้าสังเกตอาการตนเอง3. กักกันตัวเองและหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชนหากผลเป็นบวก โทรหา 1330 ต่อ 14 หรือ ประกั

อ่านบทความนี้

สธ. เพิ่มบริการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอกเจอ-แจก-จบ ณ คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI CLINIC) ในโรงพยาบาลสังกัด สธ.ทั่วประเทศ

เจอ -ผล ATK เป็นบวก ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย -แพทย์ตรวจวินิจฉัย เจ้าหน้าที่ประเมินอาการ แจก -ยาตามระดับอาการ เช่น ลดไข้ แก้ไอ ยาฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์ ตามการประเมินของแ

อ่านบทความนี้

วัณโรค รักษาให้หายได้ หากดูแลตนเอง ทานยาต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง หากพบว่ามีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา หรือมีอาการผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ทันที

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วัณโรค เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส สามารถเป็นได้ทุกส่วนของอวัยวะทั่วร่างกาย บริเวณที่พบการติดเชื้อวัณโรคมา

อ่านบทความนี้