พบ ATK แพงเกินจริง ร้องเรียนได้

18 ม.ค. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พบ ATK แพงเกินจริง ร้องเรียนได้

การกลับมาระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังทำให้สินค้าบางประเภท เช่น ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง (Antigen Test Kit : ATK) เจลแอลกอฮอล์ หรือหน้ากากอนามัย เป็นที่ต้องการในตลาดสูงขึ้นอีกด้วย สิ่งที่อาจจะตามมา คือ ร้านค้าบางร้านมีการฉวยโอกาสกักตุนสินค้าเพื่อปั่นราคาสินค้า และทำให้ราคาแพงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งการกระทำลักษณะนี้เข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้บริโภค

พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าแม่ขายที่ชอบโก่งราคาสินค้า ขายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม และกักตุนสินค้า กรณีผู้บริโภคเจอร้านค้าที่ขายสินค้าโก่งราคา หรือขายแพงเกินควร

ในมาตรา 29 ของ พ.ร.บ. ดังกล่าว ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจจงใจทำให้ราคาสินค้าสูงเกินสมควร หรือปั่นป่วนราคาของสินค้า กรณี กักตุนสินค้า ทำให้สินค้าไม่เพียงพอ และในมาตรา 30 ที่ระบุว่าห้ามมิให้บุคคลใดกักตุนสินค้าควบคุม ซึ่ง ‘ชุดตรวจ ATK’ ถือเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ดังนั้น หากผู้บริโภคคนใดที่พบว่าราคาชุดตรวจ ATK แพงกว่าที่เคยซื้อมา สามารถร้องเรียนไปที่กรมการค้าภายใน เบอร์สายด่วน 1569 หรืออีเมล 1569@dit.go.th หรือสามารถร้องเรียนกับศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) สอบ. ได้อีกทาง ที่อีเมล : tcc.complaint@thaiconsumerscouncil.org หรือโทร 081 134 9216

ที่มา : สภาองค์กรของผู้บริโภค
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter

บทความที่เกี่ยวข้อง

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน-หลัง ออกจากบ้าน ในยุคโควิด 19

ก่อน- หากมีไข้ ไอ น้ำมูก ให้งดเดินทาง- เตรียมอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย/ผ้า เจลแอลกอฮอล์- ใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า ก่อนออกจากบ้านระหว่าง- เลี่ยงการอยู่ที่แออัด เมื่อถึงสถานีรถ/ชานชลา/สนามบิน- งดพูดคุย/คุยโทรศั

อ่านบทความนี้

เน้นย้ำมาตรการ VUCA ประชาชนปลอดภัย ประเทศไทยเดินต่อได้ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ่านบทความนี้

7 วิธีป้องกันโควิดช่วง Work from Home

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในช่วงปีใหม่ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้มีมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือที่บ้าน (Work Form Home) รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานได้ เช่น โรง

อ่านบทความนี้