มาตรการเข้มรับมือ Omicron ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ในเทศกาลปีใหม่

30 ธ.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรการเข้มรับมือ Omicron ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ในเทศกาลปีใหม่
 
ผู้เดินทางเข้าประเทศ
1. ติดตั้งแอปฯ หมอชนะ 100%
2. ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง 100%

คนไทยเดินทางไปต่างประเทศและกลับเข้าประเทศ
1. ดูแลสุขอนามัยตนเองอย่างดี
2. หลังกลับเข้าประเทศขอให้ Home Quarantine
3. ตรวจเช็คด้วย ATK เสมอ
4. หากมีอาการให้รีบพบแพทย์

ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

8 วิธีดูแลตัวเอง ฉบับนิวนอร์มอล ห่วงใย อยากให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพดีไปด้วยกัน

8 วิธีดูแลตัวเอง ฉบับนิวนอร์มอล ห่วงใย อยากให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพดีไปด้วยกัน   พยายามอยู่บ้าน ไปข้างนอกเมื่อจำเป็นเท่านั้น ใส่หน้ากาก พกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะจากคนอื่นเสมอ

อ่านบทความนี้

ลอยกระทงปลอดภัย ห่างไกลอันตราย

ลอยกระทงปีนี้ จะลอยกระทงกับใครก็ไม่สำคัญ เท่ากับลอยกระทงอย่างไรให้ปลอดภัยสำหรับเทศกาลลอยกระทง ประเพณีสำคัญของไทย ที่ไม่ว่าวัยไหน ๆ ก็ต้องนำกระทงไปลอยในแหล่งแม่น้ำลำคลอง เพื่อสืบสานประเพณีไทย แต่รู้หรื

อ่านบทความนี้

ไข้หวัดใหญ่ Influenza

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ซึ่งจำแนกได้ 3 ชนิด ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ชนิด A (H1N1) (H3N2) รองลงมาคือ ชนิด B และ C อาการป่วย -มีไข้สูง -เบื่ออาหาร -ปวดเมื

อ่านบทความนี้