ไข้หวัดใหญ่ Influenza

24 พ.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไข้หวัดใหญ่ Influenza

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ซึ่งจำแนกได้ 3 ชนิด ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ชนิด A (H1N1) (H3N2) รองลงมาคือ ชนิด B และ C

อาการป่วย

-มีไข้สูง

-เบื่ออาหาร

-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

-มีน้ำมูกใส ไอแห้งๆ

การแพร่ติดต่อ

แพร่กระจายโดยการไอหรือจามรดกัน การสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก จา ปาก

การป้องกันไข้หวัดใหญ่

-ปิด ปิดจมูก ปาก เมื่อไอ หรือจาม

-ล้าง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่

-เลี่ยง เลี่ยงสานที่คนหนาแน่น

- หยุด หยุดเรียน หยุดงาน พักรักษาตัวอยู่บ้าน


ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข

บทความที่เกี่ยวข้อง

8 วิธีดูแลตัวเอง ฉบับนิวนอร์มอล ห่วงใย อยากให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพดีไปด้วยกัน

8 วิธีดูแลตัวเอง ฉบับนิวนอร์มอล ห่วงใย อยากให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพดีไปด้วยกัน   พยายามอยู่บ้าน ไปข้างนอกเมื่อจำเป็นเท่านั้น ใส่หน้ากาก พกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะจากคนอื่นเสมอ

อ่านบทความนี้

ลอยกระทงปลอดภัย ห่างไกลอันตราย

ลอยกระทงปีนี้ จะลอยกระทงกับใครก็ไม่สำคัญ เท่ากับลอยกระทงอย่างไรให้ปลอดภัยสำหรับเทศกาลลอยกระทง ประเพณีสำคัญของไทย ที่ไม่ว่าวัยไหน ๆ ก็ต้องนำกระทงไปลอยในแหล่งแม่น้ำลำคลอง เพื่อสืบสานประเพณีไทย แต่รู้หรื

อ่านบทความนี้

มาตรการเข้มรับมือ Omicron ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ในเทศกาลปีใหม่

  ผู้เดินทางเข้าประเทศ 1. ติดตั้งแอปฯ หมอชนะ 100% 2. ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง 100% คนไทยเดินทางไปต่างประเทศและกลับเข้าประเทศ 1. ดูแลสุขอนามัยตนเองอย่างดี 2. หลังกลับเข้าประเทศขอให้ Home Qu

อ่านบทความนี้