อาการแสดงทางผิวหนังจากโรคโควิด-19

20 เม.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อาการแสดงทางผิวหนังจากโรคโควิด-19

อาการแสดงทางผิวหนังจากโควิด-19

1. ผื่นผิวหนังแบบผื่นลมพิษ
2. ผื่นแดงนูนแบน
3. ตุ่มน้ำที่ผิวหนัง
4. ผิวหนังแตกเป็นแผลจากการขาดเลือด
5. ในประเทศแถบยุโรป จะมีอาการอื่นๆ จากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น เช่น อาการปลายมือ ปลายเท้าม่วงคล้ำ

วิธีการรักษา

รักษาตามอาการ เช่น การให้ยาสเตียรอยด์รักษาอาการตุ่มนูน ตุ่มคัน ยาแก้แพ้รักษาอาการลมพิษ เป็นต้น


ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


บทความที่เกี่ยวข้อง

ครม. เห็นชอบขยายเวลาการตรวจโควิด-19 และการเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ถึง 16 มิ.ย. 64 จากเดิม 16 เม.ย. 64

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่จะให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 3 สัญชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ได้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อมีสถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 64 จากนั้นจะจั

อ่านบทความนี้

เรื่องแจ้งจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

เรื่องแจ้งจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.คร.) วันที่ 9 เมษายน 2564 วันนี้มีรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 8 คัน ให้บริการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ให้บริการ

อ่านบทความนี้

สังเกตอาการโควิด-19 ระลอกใหม่ ปลอดภัยไว้ก่อน

อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าการระบาดระลอกนี้ ไม่ค่อยมีอาการ แต่อาการที่พบมากขึ้น คือ ตาแดง มีผื่น ให้สังเกตอาการ หากพบอาการดังกล่าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มสาว หากเ

อ่านบทความนี้