ครม. เห็นชอบ จัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่ “

24 มี.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครม. เห็นชอบ จัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่ “
ครม. เห็นชอบตามที่ ศบค. เสนอแนวทางการการจัดงานและการจัดกิจกรรม งานวัน สงกรานต์วิถีใหม่ ขอให้หลีกเลี่ยงการจัดงานในพื้นที่คับแคบ หรือ พื้นที่ที่เป็นห้องปรับอากาศ ขอให้จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นพื้นที่แสงแดดส่องถึง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ตามขนาดของพื้นที่ ประมาณ 1 คน ต่อ 1 ตรม. ภายในงานผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน การจัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ควรให้จัดเรียงแถวแบบเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ร่วมกันภายในงานเป็นเวลานาน ๆ ให้งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก งดการรวมคนเพื่อสาดน้ำ งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น ปะแป้ง ปาร์ตี้โฟม การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะ และขอความร่วมมือองค์กร หน่วยงานต่างๆ จัดงานให้สอดคล้องกับมาตรการการจัดงานเนื่องในวันสงกรานต์ของ ศบค. ที่ได้ประกาศไปแล้ว และให้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ กทม. อย่างเคร่งครัด


ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

สมุทรสาคร ประกาศ !!! มาตรการป้องกันโควิด-19

สมุทรสาคร ประกาศ !!! มาตรการป้องกันโควิด-19 ห้ามเปิดดำเนินกิจการใดๆ เป็นการชั่วคราว ณ ตลาดกลางกุ้ง มีผลบังคับ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อ่านบทความนี้

8 ขั้นตอน เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19

8 ขั้นตอน เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาลใช้เวลา 5 - 7 นาที รอดูอาการ 30 นาทีที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อ่านบทความนี้

กทม. เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพื้นที่กรุงเทพฯ ในระยะแรก จำนวน 66,000 โดส เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นลำดับ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งวันที่ 1 มี.ค. 64 เป็นวันแรกที่ กทม.

อ่านบทความนี้