เชิญชวนกลุ่มเสี่ยงชาย ฉีดวัคซีน

22 มี.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เชิญชวนกลุ่มเสี่ยงชาย ฉีดวัคซีน

กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ติดเชื้อชายมีการเสียชีวิตมากกว่าหญิง 3 เท่าตัว ในการระบาดของโรคระลอกใหม่ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เผย ข้อมูลที่น่าสังเกตในกลุ่มผู้เสียชีวิตในการระบาดระลอกใหม่ ว่า เป็นผู้ชายมากถึง 22 ราย สูงกว่าผู้หญิงที่พบเพียง 7 ราย ในขณะที่ผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนกลายเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จึงขอเชิญชวนผู้ชายในพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว เข้ารับการฉีดวัคซีนทันทีเมื่อได้รับการติดต่อนัดหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรค
ลดการเสียชีวิต และลดการป่วยที่ต้องนอนในโรงพยาบาล สามารถดูแลคนในครอบครัวต่อไป


ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

สมุทรสาคร ประกาศ !!! มาตรการป้องกันโควิด-19

สมุทรสาคร ประกาศ !!! มาตรการป้องกันโควิด-19 ห้ามเปิดดำเนินกิจการใดๆ เป็นการชั่วคราว ณ ตลาดกลางกุ้ง มีผลบังคับ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อ่านบทความนี้

8 ขั้นตอน เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19

8 ขั้นตอน เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาลใช้เวลา 5 - 7 นาที รอดูอาการ 30 นาทีที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อ่านบทความนี้

กทม. เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพื้นที่กรุงเทพฯ ในระยะแรก จำนวน 66,000 โดส เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นลำดับ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งวันที่ 1 มี.ค. 64 เป็นวันแรกที่ กทม.

อ่านบทความนี้