วธ. เสนอ!! จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

18 มี.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วธ. เสนอ!! จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์
เทศกาลสงกรานต์ สามารถจัดกิจกรรม ดังนี้ได้

1. จัดพิธีสรงน้ำพระ และกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา

2. จัดพิธีรดน้ำดำหัว ตามรูปแบบที่ วธ.กำหนด

3. เดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปท่องเที่ยว

โดยให้ยึดมาตรการ DMHTT งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม สาดน้ำ คอนเสิร์ต


ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

สมุทรสาคร ประกาศ !!! มาตรการป้องกันโควิด-19

สมุทรสาคร ประกาศ !!! มาตรการป้องกันโควิด-19 ห้ามเปิดดำเนินกิจการใดๆ เป็นการชั่วคราว ณ ตลาดกลางกุ้ง มีผลบังคับ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อ่านบทความนี้

8 ขั้นตอน เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19

8 ขั้นตอน เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาลใช้เวลา 5 - 7 นาที รอดูอาการ 30 นาทีที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อ่านบทความนี้

กทม. เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพื้นที่กรุงเทพฯ ในระยะแรก จำนวน 66,000 โดส เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นลำดับ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งวันที่ 1 มี.ค. 64 เป็นวันแรกที่ กทม.

อ่านบทความนี้