กทม. เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

02 มี.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กทม. เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพื้นที่กรุงเทพฯ ในระยะแรก จำนวน 66,000 โดส เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นลำดับ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งวันที่ 1 มี.ค. 64 เป็นวันแรกที่ กทม. เริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เป็นลำดับแรก จากนั้นจะให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในพื้นที่ 6 เขตของกรุงเทพฯ ติดกับจังหวัดสมุทรสาครและมีการแพร่กระจายของเชื้อจำนวนมากในสัปดาห์ต่อๆ ไป
สำหรับการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางที่ได้ซักซ้อมไว้ และยังไม่มีใครที่มีอาการผิดปกติ

ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน ได้รับความสะดวกในการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด - 19 ต่อไป


ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน-หลัง ออกจากบ้าน ในยุคโควิด 19

ก่อน- หากมีไข้ ไอ น้ำมูก ให้งดเดินทาง- เตรียมอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย/ผ้า เจลแอลกอฮอล์- ใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า ก่อนออกจากบ้านระหว่าง- เลี่ยงการอยู่ที่แออัด เมื่อถึงสถานีรถ/ชานชลา/สนามบิน- งดพูดคุย/คุยโทรศั

อ่านบทความนี้

เน้นย้ำมาตรการ VUCA ประชาชนปลอดภัย ประเทศไทยเดินต่อได้ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ่านบทความนี้

7 วิธีป้องกันโควิดช่วง Work from Home

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในช่วงปีใหม่ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้มีมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือที่บ้าน (Work Form Home) รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานได้ เช่น โรง

อ่านบทความนี้