กทม. เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

02 มี.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กทม. เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพื้นที่กรุงเทพฯ ในระยะแรก จำนวน 66,000 โดส เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นลำดับ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งวันที่ 1 มี.ค. 64 เป็นวันแรกที่ กทม. เริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เป็นลำดับแรก จากนั้นจะให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในพื้นที่ 6 เขตของกรุงเทพฯ ติดกับจังหวัดสมุทรสาครและมีการแพร่กระจายของเชื้อจำนวนมากในสัปดาห์ต่อๆ ไป
สำหรับการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางที่ได้ซักซ้อมไว้ และยังไม่มีใครที่มีอาการผิดปกติ

ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน ได้รับความสะดวกในการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด - 19 ต่อไป


ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพฯ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม

กรุงเทพมหานคร ได้มี ประกาศฯ (ฉบับที่ 19)ในการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้1. สถานรับเลี้ยงเด็ก เฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน ภาษีเจริญ แ

อ่านบทความนี้

ลุยตรวจ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

แจ้งจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อ (พื้นที่เสี่ยงสูง) อ.กระทุ่มแบน >> ไม่เสียค่าใช้จ่าย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ชื่อจุดตรวจคัดกรองระบุ "ชุมชนบ้านคลองกระทุ่มแบน" เวลา 09.00-12.

อ่านบทความนี้

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 ระบุว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

อ่านบทความนี้