สรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ผ่านสายด่วน 1111

15 ก.พ. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ผ่านสายด่วน 1111

สรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน
ผ่านสายด่วน 1111 ข้อมูลระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2564

รวมจำนวนเรื่อง 638,155 เรื่อง แบ่งได้ดังนี้

1. มาตรการช่วยหลือเยียวยาต่างๆ จำนวนเรื่อง 441,118 (ร้อยละ 69.12)

2. การให้บริการด้านสาธารณสุข จำนวนเรื่อง 100,371 (ร้อยละ 15.73)

3. แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนเรื่อง 78,731 (ร้อยละ 12.34)

4. การแจ้งขอความช่วยเหลือของประชาชน จำนวนเรื่อง 17,935 (ร้อยละ 2.81)

- ยุติเรื่อง 633,867 เรื่อง ร้อยละ 99.33%

- รอผล 4,288 เรื่อง ร้อยละ0.67 (รอผลการดำเนินงานจากหน่วยงานเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบข้อมูลตามระเบียบ/ข้อกฎหมายลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง)


ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19


บทความที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพฯ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม

กรุงเทพมหานคร ได้มี ประกาศฯ (ฉบับที่ 19)ในการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้1. สถานรับเลี้ยงเด็ก เฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน ภาษีเจริญ แ

อ่านบทความนี้

ลุยตรวจ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

แจ้งจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อ (พื้นที่เสี่ยงสูง) อ.กระทุ่มแบน >> ไม่เสียค่าใช้จ่าย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ชื่อจุดตรวจคัดกรองระบุ "ชุมชนบ้านคลองกระทุ่มแบน" เวลา 09.00-12.

อ่านบทความนี้

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 ระบุว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

อ่านบทความนี้