ลุยตรวจ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

04 ก.พ. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ลุยตรวจ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

แจ้งจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อ (พื้นที่เสี่ยงสูง) อ.กระทุ่มแบน >> ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ชื่อจุดตรวจคัดกรองระบุ "ชุมชนบ้านคลองกระทุ่มแบน" เวลา 09.00-12.00 น.
ณ เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (300 คน)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ชื่อจุดตรวจคัดกรองระบุ "ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 2 " เวลา 09.00-12.00 น.
ณ บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 2 (300 คน)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ชื่อจุดตรวจคัดกรองระบุ "ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ1" เวลา 15.00-16.30 น.
ณ บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 1 (100 คน)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ชื่อจุดตรวจคัดกรองระบุ "หมู่บ้านฟ้าใสวิลล์" เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ตลาดนัดฟ้าใส (600 คน)

คนไทยเตรียมบัตรประชาชน มาด้วย
ต่างด้าว ใช้พาสปอร์ต


ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพฯ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม

กรุงเทพมหานคร ได้มี ประกาศฯ (ฉบับที่ 19)ในการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้1. สถานรับเลี้ยงเด็ก เฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน ภาษีเจริญ แ

อ่านบทความนี้

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 ระบุว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

อ่านบทความนี้

สรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ผ่านสายด่วน 1111

สรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนผ่านสายด่วน 1111 ข้อมูลระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2564รวมจำนวนเรื่อง 638,155 เรื่อง แบ่งได้ดังนี้ 1. มาตรการช่วยหล

อ่านบทความนี้