Face Shield ไม่ช่วย !!!

21 ม.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Face Shield ไม่ช่วย !!!
Face Shield อย่างเดียว ไม่ช่วย !!!
ที่ถูกต้อง ต้อง ใส่หน้ากากด้วย
 
การใส่เฟซชิลด์เพียงอย่างเดียวไม่ช่วยป้องกันโรคโควิด-19
เนื่องจากFace Shield อย่างเดียวยังสามารถรับละอองฝอยน้ำลายได้ ดังนั้น ควร สวมหน้ากากอนามัยด้วย 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

6 กลุ่มโรค หากติดเชื้อโควิด-19 อาการรุนแรงมากกว่าปกติ

ผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากติดเชื้อ COVID-19 จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน และอาการรุนแรงมากกว่าปกติ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) ห

อ่านบทความนี้

ข้อเสนอ!! พื้นที่เตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุม

พื้นที่เฝ้าระวัง - ภาคเหนือ (11 จังหวัด) เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (17 จังหวัด) เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงก

อ่านบทความนี้

กรุงเทพฯ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม

กรุงเทพมหานคร ได้มี ประกาศฯ (ฉบับที่ 19)ในการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้1. สถานรับเลี้ยงเด็ก เฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน ภาษีเจริญ แ

อ่านบทความนี้