ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มารับบริการในโรงพยาบาลเริ่มลดลง แต่ ยังพบจำนวนมากจากการคัดกรองเชิงรุก

20 ม.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มารับบริการในโรงพยาบาลเริ่มลดลง แต่ ยังพบจำนวนมากจากการคัดกรองเชิงรุก

กระทรวงสาธารณสุข เผย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มารับบริการในโรงพยาบาล เริ่มลดลง
แต่ ยังพบจำนวนมากจากการคัดกรองเชิงรุก โดย ให้ทุกจังหวัดเร่งค้นหาเชิงรุก
ในสถานประกอบการ และชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าว และแนะนำสถานประกอบการ
ใช้แนวทางป้องกันโรคในที่ทำงานตรงกับระดับความเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

Face Shield ไม่ช่วย !!!

Face Shield อย่างเดียว ไม่ช่วย !!! ที่ถูกต้อง ต้อง ใส่หน้ากากด้วย   การใส่เฟซชิลด์เพียงอย่างเดียวไม่ช่วยป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากFace Shield อย่างเดียวยังสามารถรับละอองฝอยน้ำลาย

อ่านบทความนี้

6 กลุ่มโรค หากติดเชื้อโควิด-19 อาการรุนแรงมากกว่าปกติ

ผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากติดเชื้อ COVID-19 จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน และอาการรุนแรงมากกว่าปกติ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) ห

อ่านบทความนี้

ข้อเสนอ!! พื้นที่เตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุม

พื้นที่เฝ้าระวัง - ภาคเหนือ (11 จังหวัด) เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (17 จังหวัด) เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงก

อ่านบทความนี้