สะดวกทันใจ สิทธิบัตรทองใช้ "บัตร ปชช." ใบเดียว

13 พ.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สะดวกทันใจ สิทธิบัตรทองใช้ "บัตร ปชช." ใบเดียว
ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ในปัจจุบัน ไม่ต้องใช้บัตรทองแล้ว ให้ใช้เพียง "บัตรประจำตัวประชาชน" เพียงใบเดียว ยื่นที่หน่วยบริการตามสิทธิของท่าน
 
ก่อนไปใช้สิทธิรักษาพยาบาล อย่าลืม ตรวจสอบสิทธิของตนเองก่อน
 
ตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์ http://eservices.nhso.go.th/eServices/
 
สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม.
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติกรอบการเจรจาตั้งศูนย์อาเซียน จัดการโรคอุบัติใหม่ในไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบการเจรจาและข้อเสนอของไทยเพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยศูนย์นี้เป็นการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรค

อ่านบทความนี้

รอบโลก COVID-19

 รอบโลก COVID-19มาเลเซีย : ส่งกลับผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมอยู่ในสถานกักกันของ สตม. จำนวน 960 คน กลับประเทศ ภายใน 5 พ.ย.63 จะตรวจสอบโรค COVID-19 ก่อนออกจากมาเลเซีย และต้องถูกควบคุมโรคเมื่อถึง

อ่านบทความนี้

กรมอนามัย เดินหน้าทำมาตรการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดเสี่ยงแพร่โรค

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ช่วงต้นปี 2561&

อ่านบทความนี้