มาตรการป้องกัน/เคอร์ฟิวต่างประเทศ

03 พ.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรการป้องกัน/เคอร์ฟิวต่างประเทศ
ศรีลังกา
สนข. Xinhua แจ้งว่ารัฐบาลศรีลังกาเห็นชอบให้ขยายเวลาบังคับใช้เคอร์ฟิวออกไปจนถึงวันที่ 9 พ.ย.63 ในพื้นที่เมืองหลวงโคลอมโบและจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศ และให้ประชาชนทุกคนอยู่ภายในที่พักอาศัยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
 
ราชรัฐโมนาโก
ประกาศเคอร์ฟิวเป็นเวลาหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ธุรกิจและร้านค้าจะยังคงเปิดให้บริการตามที่กำหนด รวมถึงมาตรการทำงานที่บ้านทั้งในภาครัฐและเอกชน สำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจะยังคงเปิดอยู่ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
 
สาธารณรัฐออสเตรีย
กำหนดมาตรการเคอร์ฟิว ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 โดยโรงยิมจะปิดให้บริการ ร้านค้าจะเปิดให้บริการเป็นแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้น
 
 
ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติกรอบการเจรจาตั้งศูนย์อาเซียน จัดการโรคอุบัติใหม่ในไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบการเจรจาและข้อเสนอของไทยเพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยศูนย์นี้เป็นการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรค

อ่านบทความนี้

รอบโลก COVID-19

 รอบโลก COVID-19มาเลเซีย : ส่งกลับผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมอยู่ในสถานกักกันของ สตม. จำนวน 960 คน กลับประเทศ ภายใน 5 พ.ย.63 จะตรวจสอบโรค COVID-19 ก่อนออกจากมาเลเซีย และต้องถูกควบคุมโรคเมื่อถึง

อ่านบทความนี้

สะดวกทันใจ สิทธิบัตรทองใช้ "บัตร ปชช." ใบเดียว

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ในปัจจุบัน ไม่ต้องใช้บัตรทองแล้ว ให้ใช้เพียง "บัตรประจำตัวประชาชน" เพียงใบเดียว ยื่นที่หน่วยบริการตามสิทธิของท่าน   ก่อนไปใช้สิทธิรักษาพยาบา

อ่านบทความนี้