ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ออกคำสั่ง ปิด 27 สถานที่เสี่ยงแพร่ระบาด โควิด ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

03 พ.ค. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ออกคำสั่ง ปิด 27 สถานที่เสี่ยงแพร่ระบาด โควิด ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

วันที่ 2 พ.ค. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ได้ออกคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการที่ 3794/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย โดยมีสาระสำคัญระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ข้อ 2 (6) ลงวันที่ 1 พ.ค.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ

ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2563 จึงมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้

1.โรงมหรสพ

2.สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง

3.สวนน้ำ

4.สนามเด็กเล่น

5.สวนสนุก

6.สวนสัตว์

7.สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

8.สนุกเกอร์ บิลเลียด

9.สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม

10.ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต

11.สระว่ายน้ำสาธารณะ

12.สนามชนไก่

13.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า

14.สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส

15.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม

16.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ

17.พิพิธภัณฑ์

18.ห้องสมุดสาธารณะ

19.สถานรับเลี้ยงเด็ก

20.สถานดูแลผู้สูงอายุ

21.สนามมวย

22.โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

23.สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

24.สถานบันลีลาศหรือสอนลีลาส

25.สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร

26.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

27.สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.นี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิกลิงก์

ที่มา: khaosod

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

งดบินต่อ 1 เดือน (1 - 31 พ.ค.63)

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบิน เข

อ่านบทความนี้

ศบค. มท. สั่งการทุกจังหวัดปฏิบัติตามข้อกำหนด พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. โดยเคร่งครัด เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ศบค. มท. สั่งการทุกจังหวัดปฏิบัติตามข้อกำหนด พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. โดยเคร่งครัด เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง วันนี้ (2 พ.ค.63) ศู

อ่านบทความนี้

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสำหรับพื้นที่ 1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต (1) ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้างสรรพสินค้า) ร้านอาหารริมทาง/รถเข็น/

อ่านบทความนี้