ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วงเดือนรอมฎอน

24 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วงเดือนรอมฎอน

การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ช่วง COVID-19

  • การกลืนน้ำลายที่ไม่เจือปนเศษอาหารในช่องปากไม่ผิดศีล ไม่ควรถ่มน้ำลายในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้
  • งดจัดเลี้ยงอาหาร ละศีลอด แต่สามารถทำอาหาร จัดใส่ภาชนะแจกจ่ายให้แก่บุคคลอื่น แทนการรวมตัวเป็นหมู่คณะ
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมภาชนะ รวมทั้งนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และล้างมือให้สะอาด
  • การจ่ายซะกาตฟิตร์ และฟิตยะห์ล่วงหน้า สามารถทำได้ตั้งแต่เข้ารอมฎอน โดยให้มัสยิดรวบรวม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน
  • งดการเอี๊ยะติก๊าฟ และการละหมาดญะมาอะห์ ที่เป็นซุนนะห์ประเภทต่างๆ ตลอดจนงดกิจกรรมการรวมตัวอื่นๆ

อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิกลิงก์

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

งดบินต่อ 1 เดือน (1 - 31 พ.ค.63)

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบิน เข

อ่านบทความนี้

ศบค. มท. สั่งการทุกจังหวัดปฏิบัติตามข้อกำหนด พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. โดยเคร่งครัด เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ศบค. มท. สั่งการทุกจังหวัดปฏิบัติตามข้อกำหนด พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. โดยเคร่งครัด เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง วันนี้ (2 พ.ค.63) ศู

อ่านบทความนี้

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสำหรับพื้นที่ 1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต (1) ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้างสรรพสินค้า) ร้านอาหารริมทาง/รถเข็น/

อ่านบทความนี้