กรมควบคุมโรค เผยสถานที่ชุมนุมชนที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง

08 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมควบคุมโรค เผยสถานที่ชุมนุมชนที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง

กรมควบคุมโรคเผยสถานที่ชุมนุมชนให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (สรุป ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563)

กรุงเทพมหานคร

 • สนามมวยลุมพินี (วันที่6-8มีนาคม 2563)
 • สนามมวยราชดำเนิน (วันที่ 6-8 มีนาคม 2563)
 • สถานบันเทิง และร้านอาหารยามค่ำคืน (วันที่ 9-10 มีนาคม 2563)
 • รถเมล์ สาย 96 มีนบุรี หมอชิต (วันที่ 13 มีนาคม 2563)
 • งานบวช วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต (วันที่ 14 มีนาคม 2563)

*ให้กักตัวเอง 14 วัน หากมีอาการให้ไปรับการตรวจที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ทันที

2. จังหวัดนนทบุรี

 • สนามมวย อตก. 3 (วันที่ 8 มีนาคม 2563)
 • การสอบนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ เขตใต้ ปี 4 (วันที่ 13 มีนาคม 2563)
 • รถ ปอ.สาย 70 ประชาชื่น สนามมวยลุมพินีและราชดำเนิน ขาไปจากประชานิเวศน์ สนามมวย เวลา 17.00-18.00 น.ขากลับ จากสนามมวยอู่ประชานิเวศน์ เวลา 22.00-23.00 น.
 • รถตู้คันที่ 53 เดอะมอลงามวงศ์วานฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ดังนี้

วินฝั่งเดอะมอลงามวงศ์วาน

 • วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. และ 18.00 น.
 • วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.
 • วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. และ 15.00 น.

วินฝั่งฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

 • วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. และ 21.20 น.
 • วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 19.40 น.
 • วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 19.50 น.
 • วันที่ 16 มีนาคุม 2563 เวลา 19.40 น.
 • วันที่ 17 มีนาคุม 2563 เวลา 16.45 น.
 • วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 11.45 น. และ 21.45 น.
  *ให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจและแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน หรือติดต่องานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกรมควบคุมโรค

จังหวัดอุบลราชธานี

 • ร้านตะวันแดง (วันที่ 9 มีนาคม 2563)
 • ร้านมิกซ์ผับ (วันที่ 9 มีนาคม 2563)
 • ร้านริคโก้ (วันที่ 12 มีนาคม 2563)
 • ร้านยูบาร์ (วันที่ 13-14 มีนาคม 2563)
 • ร้านอาหารชมจันทร์ (วันที่ 14 มีนาคม 2563)

*ให้กักกันตัวเอง 14 วัน นับตั้งแต่ไปสถานที่ดังกล่าวหากมีอาการให้แจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี

 • ผู้โดยสารเครื่องบินนกแอร์ 009325 อุบล-ดอนเมือง(วันที่ 15 มีนาคม 2563) เวลา 17.33 น.
 • ผู้โดยสารรถทัวร์นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ-อุบล (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 22.00 น.
 • ผู้โดยสารแท็กซี่ บ.บริการดี อุบล จำกัด กข.486

*หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้เข้ารับการตรวจรักษาและแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันที หากไม่มีอาการดังกล่าวควรแยกตัวสังเกตอาการ และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นจนครบ 14 วัน นับจากวันเดินทางมาถึง

จังหวัดขอนแก่น

 • โรงเหล้ามิตรภาพ(วันที่ 7 มีนาคม 2563) เวลา 00.00-03.30 น.
 • ตะวันแดงขอนแก่น (วันที่ 8.15,16 มีนาคม 2563) เวลา 21.00-02.30 น.
 • ร้านชอดแจ้ง หมูกระทะ ชิวซิว (วันที่ 12 มีนาคม 2563) เวลา 21.00 น.
 • ตลาดหนองไผ่ล้อม (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 17.00 น.
 • บ.หนองหัวช้าง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น (วันที่ 14 มีนาคม 2563)

*ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563

จังหวัดนครราชสีมา

 • สนามไก่ชน อ.โนนไทย (วันที่ 7 มีนาคม 2563) เวลา 11.00-20.00 น.
 • มวยตู้ ตกุดจิก อ.สูงเนิน(วันที่ 8มีนาคม 2563) เวลา 12.00-20.00 น.
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปักธงชัย (วันที่ 10 12,16 19 มีนาคม 2563) เวลา 07.00-17.00 น.
 • บขส. ใหม่ รถประจำทาง เฉลิมพล ขนส่งปลายทาง อ.ประทาย (วันที่ 13,15 มีนาคม 2563) เวลา 07.00-17.00 น., เวลา18.00-20.00 น.

*ให้ไปพบแพหยแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน (เป็นผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ)6. จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

 • ตลาดช่องจอม อ.กาบเชิง (วันที่ 15 มีนาคม 2563) เวลา 13.00-14.00 น.
 • งานศพ ม.3 ตลำดวน อ.ลำดวน (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 19.00-23.00 น.
 • ผู้โดยสารรถทัวร์นครชัยแอร์ First Class 30 ที่นั่ง ระยองสุรินทร์ รหัสเที่ยว 8224 (ออกจากพัทยา)

*ให้ไปรายงานตัวและแจ้งอสม.ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

จังหวัดบุรีรัมย์

 • ผู้โดยสารเที่ยวบิน TG 917 ลอนดอน-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (วันที่ 16-17 มีนาคม 2563)

*ให้ไปรายงานตัวเพื่อแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหว้ดบุรีรัมย์ 04-461-7241

จังหวัดเชียงราย

 • รถสมบัติทัวร์ กรุงเทพฯ-เชียงแสน ปรับอากาศ VP 24 ที่นั่ง เลข 31 ทะเบียน 16-3473 กทม. (วันที่ 21-22 มีนาคม2563) เวลา 19.15-08.00 น.

*ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

จังหวัดแพร่

 • สนามชนไก่ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่(วันที่ 9-12 มีนาคม 2563)
 • สนามชนไก่ปากกาง อ.ลอง (วันที่ 9-12 มีนาคม 2563)
 • สนามชนไก่ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น (วันที่ 9-12 มีนาคม 2563)

*ให้ไปรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.โดยด่วน

จังหวัดสงขลา

 • มินิบัสหมายเลข 4 สนามบินตัวเมืองหาดใหญ่ (วันที่ 13 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น.

*ให้รายงานตัวที่แผนกตรวจโรคติดต่อทางเดินหายใจ ณ รพ.รัฐใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจทันที

 • สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ (วันที่ 14-15 มีนาคม 2563) เวลา 16.00-19.00 น.

*ให้แยกตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการไข้ร่วมกับอาการหวัดให้รีบพบแพทย์ทันที

จังหวัดระยอง

 • รถตู้ BH หมายเลข9 ระยอง-หมอชิต (วันที่ 17-19 มีนาคม 2563) เวลา 12.00 น.,14.00 น.,10.30 น.
 • รถตู้ ทะเบียน 10-107-99 ระยอง-โรงเกลือ (วันที่ 11-13 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น.

*ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองโดยด่วน 081-865-7090

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • รถตู้ ทะเบียน 15-6842 กท. เลขข้างรถ 978-22 ท่ารถ JKP ชานชาลาที่ 1 สายใต้ใหม่ประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 16มีนาคม 2563) เวลา 14.45 น.
 • มินิบัส ทะเบียน 16 2418 กรุงเทพฯ เลขข้างรถ 985-20 กรุงเทพฯ-ปราณบุรี ท่ารถจักรพันธ์ทัวร์ ชานชาลาที่ 7 ออกจากหมอชิต (วันที่ 12 มีนาคม 2563) เวลา 14.00 น.

*ให้มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่โดยด่วน

จังหวัดพิษณุโลก

 • ร้านครัวน่านน้ำ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
 • ผู้โดยสารเครื่องบิน LION AiR กรุงเทพฯพิษณุโลก(วันที่6 มีนาคม 2563) เวลา 16,05 น..
 • ผู้โดยสารเครื่องบิน NOK AIR กรุงเทพฯพิษณุโลก(วันที่8มีนาคม 2563) เวลา 13.40 น.

*ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โทร 088-275-2237

จังหวัดราชบุรี

 • ผู้ที่มีประวัติสัมผัสเครื่องเล่นออกกำลังกายฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 3 ตรงบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วันที่17-18 มีนาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 • ร้านเสริมสวย ม6 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป้ง (วันที่ 10 มีนาคม 2563) เวลา 09.00-12.00 น.
 • สนามสอบกศน. ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถฯ) วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-14,00 น.,15.10-15.50 น.
 • งานศพ ม.8 บ้านหนองมะค่า ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม(วันที่ 15 มีนาคม 2563) เวลา 20.00 น.
 • เคลื่อนศพจากบ้านไปวัดหนองมะค่า (ไม่รอญาปณกิจ) วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
 • ร้านล้งรถใกล้สี่แยกเขางู (นิสสัน) อ.เมืองราชบุรี (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 15.10-15.50 น.
 • ตลาดนัดเขาช่องพราน (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 17.30-18.00 น.
 • ผู้โดยสารเที่ยวบิน TG 971 ซูริค-กรุงเทพฯ (สุวรณภูมิ)ใกล้ที่นั่ง 21 G (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 05.30 น.
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวสี่แยกไฟแดงหัวโป้ง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 10.00-11.00 น.
 • ห้างสรรพสินค้าบริเวณสามแยกกระจับ (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 11.00-12.00 น.

*ให้มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที เพื่อรับการตรวจและให้คำแนะนำในการสังเกตอาการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563

จังหวัดเพชรบูรณ์

 • บริเวณร้นชายสี่บะหมี่เกี๊ยว ข้างธนาคาไทยพานิช บ้านกลาง (วันที่18 มีนาคม 2563) เวลา 22.00-22.30 น.
 • ร้านน้าทอง ม.บ้านวังขาม (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 07.00-07.20 น.
 • ร้านเสริมสวย ม.7 วังกำแพง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 09.00-09.30 น.
 • บริเวณตลาดนัด บขส.บ้านกลาง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 16.30-17.30 น.
 • ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหน้าทางเข้า บขส.บ้านกลาง (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เวลา 17.30-17.50 น.
 • ตลาดนัดวัดสว่างสามัคคี (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 09.00-10.30 น.
 • โรงเรียนบ้านวังขาม (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 11.00-11.15 น.
 • โรงพยาบาลศรีเทพ (วันที่ 20 มีนาคม 2563) เวลา 18.20-18.50 น.
 • สำนักทะเบียนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ (วันที่ 16 มีนาคม 2563) เวลา 10.30 -11.00 น.
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ (วันที่ 16 มีนาคุม 2563) เวลา 11.00-14.30 น.
 • ขอยเจริญกลการ 2 (ตลาดบ้านกลาง) วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 12.00-12.15 น.,16.30-17.00 น.
 • ร้านแอมไพร์ (ตลาดบ้านกลาง) วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 12.15-13.00 น.

*ให้ผู้ที่เดินทางไปสถานที่ตามวันและเวลาดังกล่าวเฝ้าระวัง และสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจหอบเหนื่อย ขอให้แจ้ง รพ.ศรีเทพ โทร 063 254 6010 โดยด่วน

อ่านฉบับเต็ม:  คลิกลิงก์

ที่มา: กรมควบคุมโรค

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ณ ที่ทำก

อ่านบทความนี้

กรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวระหว่างช่วงเวลา 00.01-05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 63

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 5 โดยมีใจความระบุว่า ตามที่ได้มีการประกาศกรุงเทพมหานคร เรื

อ่านบทความนี้

ประกาศเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจำปี 2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 357/2563 เรื่องเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ ปี 2563 โดยระบุว่า ตา

อ่านบทความนี้