กรุงเทพมหานคร ออกประกาศปิดสถานที่บางส่วนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 ลดการแพร่ระบาคโรคไวรัสโควิด-19

08 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรุงเทพมหานคร ออกประกาศปิดสถานที่บางส่วนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 ลดการแพร่ระบาคโรคไวรัสโควิด-19

กรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 โดยสถานที่ปิดเพิ่มเติม ได้แก่

- สปา นวดเพื่อสุขภาพ

- สถานบริการควบคุมน้ำหนัก

- สปาอาบน้ำ ตัดขนสัตว์

- ลานสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรด

- กิจการเสริมสวย และคลินิคเสริมความงาม

- สวนสนุก โบว์ลิ่ง ตู้เกม

- กิจการบริการคอมพิวเตอร์

- สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

- สระว่ายน้ำ

- กิจการสักผิว

- กิจการบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน

- บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

- สนามพระ

- สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่

- สถานที่จัดประชุมและนิทรรศการ

- ตลาดทุกประเภท ยกเว้นแผงของสด และแผงค้าที่จำหน่ายอาหารตามความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

- ห้างสรรพสินค้า ยกเว้นส่วนซูเปอร์มาร์เก็ต

- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษารัฐ เอกชน โรงเรียนประจำ โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนกวดวิชาทุกแห่ง

- สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันอบรมวิชาชีพทั่วกรุงเทพฯ

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิกลิงก์

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

"TAXI กับ COVID-19"

ด้วยความกังวลที่ตอนนี้ยังเห็น ผู้ป่วยที่เดินทางมาตรวจโรคที่โรงพยาบาลใช้แท็กซี่กันจำนวนมาก และมีรายงานว่าคนขับแท็กซี่ ป่วยเป็น COVID-19 หลายรายแล้ว อาจจะต้องประชาสัมพันธ์และช่วยกันป้องกันทั้งพี่ๆ คนขับ

อ่านบทความนี้

คนไทยที่เข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรี

คนไทยที่มีไข้  ไอ มีน้ำมูก  เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และเข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 (ย้ำ! ต้องมีความเสี่ยง,อาการเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)  รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟ

อ่านบทความนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศบุคลากรศาลปกครอง ห้ามเดินทางไป 11 ประเทศเสี่ยง 'โควิด-19'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ความว่า ประกาศ ก.บ.ศป.

อ่านบทความนี้