"TAXI กับ COVID-19"

05 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
"TAXI กับ COVID-19"

ด้วยความกังวลที่ตอนนี้ยังเห็น ผู้ป่วยที่เดินทางมาตรวจโรคที่โรงพยาบาลใช้แท็กซี่กันจำนวนมาก และมีรายงานว่าคนขับแท็กซี่ ป่วยเป็น COVID-19 หลายรายแล้ว อาจจะต้องประชาสัมพันธ์และช่วยกันป้องกันทั้งพี่ๆ คนขับและ ผู้โดยสารแท็กซี่ กันให้มากขึ้น

ข้อกำหนด ศูนย์โควิด -19 กทม.เกี่ยวกับ Taxi

คนขับรถแท็กซี่

  1. หากไม่สบายห้ามขับรถเด็ดขาด และให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน รวมถึงต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์และทิชชูประจำรถ
  2.  เปิดแอร์โดยให้อากาศภายนอกเข้ามาหมุนเวียนในห้องโดยสารและให้เปิดหน้าต่างระหว่างให้บริการผู้โดยสาร
  3.  หมั่นทำความสะอาดรถอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือทุกกะ ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ อาทิ น้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 เป็นต้น
  4. นอกจากนี้ให้ผู้โดยสารนั่งที่นั่งตอนหลังเพื่อให้มีระยะห่าง (Social Distancing) ตามสมควร
  5. ให้คนขับและผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างเดินทาง
  6. หากผู้โดยสารมีอาการไอ จาม หรือไม่สบายให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่ผู้โดยสารลงจากรถ
  7. นอกจากนี้ให้ผู้โดยสารนั่งที่นั่งตอนหลังเพื่อให้มีระยะห่าง (Social Distancing) ตามสมควร
  8. ให้คนขับและผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างเดินทาง

ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

คนไทยที่เข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรี

คนไทยที่มีไข้  ไอ มีน้ำมูก  เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และเข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 (ย้ำ! ต้องมีความเสี่ยง,อาการเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)  รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟ

อ่านบทความนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศบุคลากรศาลปกครอง ห้ามเดินทางไป 11 ประเทศเสี่ยง 'โควิด-19'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ความว่า ประกาศ ก.บ.ศป.

อ่านบทความนี้

ครม.มีมติให้ประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เมษายน 63

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศเรื่อง ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2563 ดังนี้ ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าโดยที่คณะกร

อ่านบทความนี้