ของดีชุมชนเขวาสินรินทร์ ผ้าไหม เครื่องประดับออกร้านจำหน่าย

.จังหวัด.สุรินทร์
ของดีชุมชนเขวาสินรินทร์ ผ้าไหม เครื่องประดับออกร้านจำหน่าย
ของดีชุมชนเครื่องประดับเงินโบราณ เครื่องประดับจากทองเหลืองของชุมชนเขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ออกร้านจำหน่ายและโชว์นิทรรศการ ในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7-18 พ.ย.2562 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมีนายรณรกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์เข้าเยี่ยมชมบูธและเป็นกำลังใจให้พี่น้องโอทอปด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม