มิติพลังแห่งศรัทธาที่วัดป่าเขวาสินรินทร์ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

.จังหวัด.TH
มิติพลังแห่งศรัทธาที่วัดป่าเขวาสินรินทร์ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
~#มิติพลังแห่งศรัทธาที่วัดป่าเขวาสินรินทร์ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 >>>ภาพในอดีตเมื่อครั้งคุณยายตักบาตรหลวงตาผนึก สิริมังคโล ลูกศิษย์ท่านเล่าให้ฟังว่า ภาพนี้แอบเอากล้องเมื่อสมัยนั้นถ่าย คุณยายตักบาตร 2 ทัพพีเท่านั้นท่านก็ปิดฝา อาจเนื่องจากท่านสังขารที่ชราแล้ว แต่ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ลูกศิษย์ท่านที่ว่านั้นเป็นนายทหาร ผู้หมวดจบใหม่ ที่เดินตามท่านบิณฑบาตร เดินเท้าเปล่าเหมือนกัน กลับเป็นว่าเดินตามท่านแทบไม่ทัน และมีเรื่องเล่าอีกว่า มีคนจากอำเภอจอมพระมานิมนต์ท่านๆที่วัด ท่านบอกว่าไปก่อน เดี่ยวตามไป แต่แล้วเมื่อคนที่นิมนต์ท่านกลับไปถึงที่วัดในอำเภอจอมพระโดยรถยนต์ กลับเห็นว่าหลวงตานั้นอยู่ที่วัดแล้ว แปลกใจจึงถามท่านว่ามาอย่างไร ท่านตอบว่า เดินลัดมา ลูกศิษย์จึงมีความเชื่อที่ว่า 1 ก้าวของพระอรหันต์นั้นเท่ากับ 8-9 ของปุถุชนคนธรรมดานั้นเอง ศรัทธาที่ยังมิเสื่อมคลาย วัดป่าเขวาสินรินทร์นั้นยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนนั้นเอง เพราะเชื่อว่าท่านนั้นยังคงอยู่รอบๆตัวเรากับความเชื่อและศรัทธา ถือปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเข้าถึงหลักธรรมน้อมนำไปปฎิบัติตลอดไป

รูปภาพเพิ่มเติม