แหวนเงินเขวาสินรินทร์ ภูมิปัญญาร่วมสืบสาน

.จังหวัด.สุรินทร์
แหวนเงินเขวาสินรินทร์ ภูมิปัญญาร่วมสืบสาน
ผ้าไหมและแหวนเงิน ฝีมือของภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนเขวาสินรินทร์. อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม