น้ำพริกบ้านลำเชิงไกร

.จังหวัด.อ.เมืองนครราชสีมา
น้ำพริกบ้านลำเชิงไกร
สินค้า น้ำพริก การถนอมอาหาร กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านลำเชิงไกร หมู่ 9 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310

รูปภาพเพิ่มเติม