บ้านสวนเมล่อน อ.บ้านโพธิ์

.จังหวัด.ฉะเชิงเทรา
บ้านสวนเมล่อน อ.บ้านโพธิ์
มีเมล่อนรสชาดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เมล่อนแปดริ้ว มีร้านอาหาร และกาแฟสดคอยบริการ

รูปภาพเพิ่มเติม