เครื่องเงิน เครื่องทองสุรินทร์

.จังหวัด.สุรินทร์
เครื่องเงิน  เครื่องทองสุรินทร์
เครื่องเงินเครื่องทองสุรินทร์ ผลงานอันประณีตจากฝีมือของครูช่างนายสมศักดิ์พุทธโสภาบ้านสดอหมู่ที่ 6 ตำบลเขวาสินรินทร์อำเภอเขวาสินรินทร์จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นถึงปัจจุบัน สำหรับความเป็นมาของการทำเครื่องเงินโบราณ ได้รับการสืบทอดจาก กลุ่มชาวเขมรอพยพ หลังจากนั้นได้นำความรู้วิชาช่าง ช่างเงินช่างทอง มาเผยแพร่ให้คนในชุมชน จากอดีต สู่ปัจจุบัน ซึ่งเครื่องทองดังกล่าว เป็นการประยุกต์คำแบบเก่าโบราณ ลวดลายเป็นลายดอกต่างๆเช่นลายตั้งโอ๋ ลายดอกพริก เป็นต้น