ปูดำ (ปูทะเล)

.จังหวัด.ระนอง
ปูดำ (ปูทะเล)
ของดีชุมชน ม.3 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

รูปภาพเพิ่มเติม