เบิกฟ้าไปกับเทคโนโลยีเที่ยวแดนวิถีชุมชนโบราณ

.จังหวัด.สุรินทร์
เบิกฟ้าไปกับเทคโนโลยีเที่ยวแดนวิถีชุมชนโบราณ
เบิกฟ้าไปกับเทคโนโลยีเที่ยวแดนวิถีชุมชนโบราณ ที่ตั้ง หมู่บ้านเน็ตประชารัฐบ้านพระปืด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่รุ่งเรืองอารยธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สถานที่และการเดินทาง ชุมชนโบราณบ้านพระปืดห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง สายสุรินทร์-อากลัว มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สำคัญ เป็นลักษณะของชุมชนโบราณ มีกำแพงคูเมืองเป็นคันดินและคูน้ำล้อมรอบ 2 ชั้นที่ยังมีร่องรอยสมบูรณ์ให้เห็นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีร่องรอยจากการค้นพบกระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องปั้นดินเผา กำไล สำริด หม้อ ไห โบราณ ฯลฯ ซึ่งนักโบราณคดี สามารถสืบย้อนเรื่องราวอายุไปถึง 2,500 ปี โดยรอบบริเวณวัดมีโบราณสถานชื่อปราสาทแก้วที่ตั้งในอยู่ ชาวบ้านเลยตั้งชื่อวัดปราสาทแก้วตามชื่อของปราสาทนั่นเอง วัดแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อราว พ.ศ.2457 จนถึงปัจจุบัน ที่สำคัญที่นี่ยังมีเรื่องราวและตำนานพระศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเคารพศรัทธา เดินทางมากราบไหว้สักการะขอพรและอธิษฐานเสี่ยงทายองค์หลวงพ่อพระปืดอย่างไม่ขาดสาย ความพิเศษและน่าใจ หลวงพ่อพระปืดเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง 35 เซนติเมตร สูง 54 เซนติเมตร พระเศียรทรงเทริด มีรัศมีเป็นรูปกลีบบัวหงาย มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 24 หรือราวสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวบ้านเรียกว่าพระเสี่ยงทายหรือพระปืดองค์เล็ก โดยหลวงพ่อพระปืดองค์เล็กเป็นพระพุทธรูปศิลาทรายสีแดง ศิลปะล้านช้างแบบพื้นถิ่นอีสาน พระครูสถิตวรรัตน์ เจ้าอาวาสวัดปราสาทแก้ว เล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนได้ถูกโจรขโมยไป ถึง 2 ครั้ง แต่ก็ไม่สามารถนำไปได้ ครั้งแรกชาวบ้านเจอองค์หลวงพ่อที่หนองน้ำเล็กๆ โดยปรากฏให้เห็นเป็นลักษณะเหมือนปลาตัวใหญ่ที่ผุดว่ายอยู่ในน้ำ แต่หลังจากพากันวิดน้ำเพื่อเอาปลาแต่ต้องตกตะลึงเมื่อกลับเจอองค์หลวงพ่อพระปืดที่หายไปนั่นเอง ส่วนครั้งสองเจออยู่ในถุงกระสอบปุ๋ย โดยชาวบ้านไปทำนาระหว่างเดินตามคันนาผ่านไปแล้ว แปลกใจว่าถุงปุ๋ยมีอะไร โดยดูเหมือนลักษณะเป็นปลาดิ้นได้ จึงตัดสินใจเปิดดู แต่กลับเจอเป็นหลวงพ่อพระปืดที่หายไปนับเดือน จากนั้นจึงได้พากันนำหลวงพ่อพระปืดมาไว้ที่วัด ตั้งแต่นั้นมาเจ้าอาวาสจึงได้นำไว้บนกุฎิ เพราะกลัวโจรใจบาปจะลักลอบขโมยไปอีก ทั้งนี้ หลวงพ่อพระปืดเป็นพระศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชาวบ้าน ผู้คนส่วนมากจะเดินทางมากราบไหว้สักการะเป็นประจำ ทั้งมาขอพรท่านและเสี่ยงทายโดยการยกองค์หลวงพ่อขึ้นเหนือหัว โดยมีขั้นตอนเพียงจุดธูป 3 ดอก ก้มลงกราบ 3 ครั้ง แล้วนั่งพนมมือตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงทาย นั่งคุกเข่าใช้สองมือยกองค์พระ ซึ่งหลักการยกองค์พระโดยส่วนมากจะนิยมยก 3 ครั้ง โดยยกครั้งแรกเป็นการขอยกดูน้ำหนักท่านก่อน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการยกครั้งต่อไป ครั้งที่สองเป็นการอธิษฐาน ว่าถ้าสิ่งที่เป็นไปได้ดั่งคำที่เราอธิษฐานนั้นๆ ก็ขอให้ยกองค์หลวงพ่อนั้นขึ้นได้ เมื่ออธิฐานเสร็จแล้วก็ยกขึ้น หลังจากนั้นในครั้งที่สาม เป็นการอธิษฐานแบบเดิม แต่ครั้งนี้ถ้าเป็นไปดั่งคำอธิษฐาน ก็ขออย่าให้ยกองค์หลวงพ่อขึ้นได้ หลังจากยกทั้งสามครั้งแล้ว ก็จะเห็นความแตกต่างทันทีที่เราได้อธิษฐานไป ติดต่อสอบถามเที่ยวชม จากเรื่องราวประวัติศาตร์แหล่งท่องเที่ยวและของดีชุมชนที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวทางสื่อออนไลน์โดยชาวบ้านในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐแห่งนี้ หลังจากที่ได้รับความรู้ในโครงการอบรมการใช้งานเนตประชารัฐ ส่งผลให้ชุมชนโบราณบ้านพระปืดเป็นที่รู้จักโลกออนไลน์โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งหนังสั้นและสังคมโซเชียล นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่เกิดจากความสำเร็จในการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีชุมชนซึ่งท่านที่สนใจสามารถเข้าศึกษาเที่ยวชมในแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ชุมชนแห่งอารยธรรมโบราณ ณ ชุมชนโบราณบ้านพระปืดและโบราณสถานปราสาทแก้ว ได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าเข้าชม สามารถติดต่อได้ที่พระครูสถิตวรรัตน์ เจ้าอาวาสวัดปราสาทแก้ว โทรศัพท์ 0816004935 (ส่งประกวดในกิจกรรมแนะนำที่เที่ยวหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ)

รูปภาพเพิ่มเติม