เครื่องเงินสุรินทร์

.จังหวัด.สุรินทร์
เครื่องเงินสุรินทร์
สร้อยเงินถัก หัตถกรรมชุมชนที่มีชื่ิอเสียงของอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์