สวนสัตว์
สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ แบ่งโซนทั้งโซนสวนสัตว์เปิด ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวนั่งรถส่วนตัวเข้าไปชมสัตว์อย่างใกล้ชิด และมีส่วนจัดแสดงสัตว์จำแนกอย่างเป็นหมวดหมู่ ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ อีกทั้งยังมีโชว์แสดงสัตว์ต่างๆที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่สร้างความตื่นเต้นให้คนดูอีกมากมาย

รูปภาพเพิ่มเติม