น้ำตกตาดเหมย

.จังหวัด.ลำปาง
น้ำตกตาดเหมย
เป็นน้ำตกธรรมชาติมี9ชั้นอยู่ห่างจากหมู่บ้ายทุ่งฮ้างไปทางทิศตะวันออกระยะทาง7กิโลเมตรและมีวัดเก่าชื่อวัดปูคำน้อย

รูปภาพเพิ่มเติม