สุรินทร์:ปราสาททองโบราณสถานคู่ชุมชน

.จังหวัด.สุรินทร์
สุรินทร์:ปราสาททองโบราณสถานคู่ชุมชน
#ปราสาททองโบราณสถานคู่ชุมชน วันนี้พาท่านไปรู้จักกับปราสาทอีกแห่งที่สำคัญของชุมชนเขวาสินรินทร์ คือปราสาททอง ปราสาททองมีความโดดเด่น มีปรางค์ประธานองค์เดียว ฐานปราสาทยกด้วยเนินดินสูง ปราสาททองหรือ ปราสาทแสรออ เป็นโบราณสถานซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัย ศตวรรษที่ 14 โดยชาวขอมกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้จารึกแสวงบุญ สร้างไว้เพื่อเป็นการสักการะบูชา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ปราสาททองตั้งอยู่ในบริเวณวัดปราสาททอง บ้านแสรออ ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ทุกปีจะมีการจัดงานฉลององค์ปราสาททอง โดยมีงานแสง สี เสียง ในช่วงวันที่ 13 - 14 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันรวมญาติอีกวันที่พี่น้องชาวตำบลปราสาทองได้มีโอกาสมาพบปะและมีกิจกรรมในวันนี้ สำหรับบริเวณวัดของที่ตั้งองค์ปราสาททองนั้นดูเงียบสงบ ร่มรื่ม ชวนให้มีมนต์ขลังเมื่อได้มาเยือนที่นี่ ดินแดนขอมโบราณ สำหรับการสร้างองค์ปราสาท สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่รุ่นราวคราวเดียวกับองค์ปราสาทแก้ว ที่วัดปราสาทแก้ว ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์