ใส่ชุดเลียนแบบ อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ มีความผิด

18 มิ.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ใส่ชุดเลียนแบบ อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ มีความผิด

หากไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ แต่แต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่กฎหมายห้ามไว้ ดังนี้

1. พ.ร.บ.เครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 มาตรา 6 ที่ระบุว่า ห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายราชการ เว้นแต่หน่วยงานราชการที่กำหนดเครื่องหมายนั้นๆ จะได้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายได้ ถ้าฝ่าฝืนมีความผิด จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท

2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 146 ที่ระบุว่า ผู้ใดที่ไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบ หรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานหรือไม่มีสิทธิใช้ยศตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ที่สำคัญเป็นโทษที่ยอมความกันไม่ได้

โดยจะเห็นได้ว่าการจะมีความผิดตามมาตรา 146 จะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. ต้องมีเจตนา (ตั้งใจ) เพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ โดยไม่มีสิทธิ (สวมเครื่องแบบ หรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์) เช่น โพสต์ภาพ

2. ต้อง “สวมเครื่องแบบ” หรือ “ประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน” หรือ แอบอ้างว่ามียศ มีตำแหน่ง ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ซึ่ง “เจ้าพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (16) คือ

1. เป็นบุคคลที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงาน

2. เป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ว่าเป็นประจำหรือหรือครั้งคราว และ

3. ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ที่มา : สำนักงานกิจการยุติธรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มือถือที่มี Mobile Banking หาย ทำยังไงดี ?

1. แจ้งธนาคารทุกแห่งที่เรามี Mobile Banking ให้ยกเลิกและระงับบริการออนไลน์ต่างๆ 2. แจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อขอออกซิมใหม่ 3. การเปิดใช้งาน Mobile Banking ของธนาคารแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน เช่น -

อ่านบทความนี้

ขบวนการรับจำนำรถยนต์ ดัดแปลงส่งขายต่างแดน ใครมีความผิดบ้าง?

๑.ผู้ที่นำรถยนต์ที่ตนกำลังผ่อนหรือเช่าซื้ออยู่ไปจำนำ เข้าข่ายมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ เนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์คือ สถาบันการเงินเจ้าของสินเชื่อ หรือไฟแนนซ์ ดังนั้น การนำรถยนต์ที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของไป

อ่านบทความนี้

ฟูจิตสึชี้แนวทางสำคัญ 9 ข้อสำหรับการยกระดับการรักษาความปลอดภัย ทางคอมพิวเตอร์ในช่วงของการแพร่ระบาด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้องค์กรและทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายใหม่ๆ มากมายในการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินงานของส่วนงานธุรกิจที่สำคัญ ควบคู่ไปกับการรองรับวิธีการทำงานใน

อ่านบทความนี้