ใส่ชุดเลียนแบบ อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ มีความผิด

18 มิ.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ใส่ชุดเลียนแบบ อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ มีความผิด

หากไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ แต่แต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่กฎหมายห้ามไว้ ดังนี้

1. พ.ร.บ.เครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 มาตรา 6 ที่ระบุว่า ห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายราชการ เว้นแต่หน่วยงานราชการที่กำหนดเครื่องหมายนั้นๆ จะได้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายได้ ถ้าฝ่าฝืนมีความผิด จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท

2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 146 ที่ระบุว่า ผู้ใดที่ไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบ หรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานหรือไม่มีสิทธิใช้ยศตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ที่สำคัญเป็นโทษที่ยอมความกันไม่ได้

โดยจะเห็นได้ว่าการจะมีความผิดตามมาตรา 146 จะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. ต้องมีเจตนา (ตั้งใจ) เพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ โดยไม่มีสิทธิ (สวมเครื่องแบบ หรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์) เช่น โพสต์ภาพ

2. ต้อง “สวมเครื่องแบบ” หรือ “ประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน” หรือ แอบอ้างว่ามียศ มีตำแหน่ง ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ซึ่ง “เจ้าพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (16) คือ

1. เป็นบุคคลที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงาน

2. เป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ว่าเป็นประจำหรือหรือครั้งคราว และ

3. ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ที่มา : สำนักงานกิจการยุติธรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีป้องกันไม่ให้โดนล้วงข้อมูล

ธุรกิจการค้าออนไลน์ในช่วงสภาวะโควิด-19 ถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีการปรับตัวไปในทางที่เราคาดไม่ถึง คนอยู่บ้าน และซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้ทางผู้ขายต่างออกโปรโมชั่นเพื่อทำการตลาดดึงดูดลูกค้า ซึ

อ่านบทความนี้

แจ้งเตือน!! ผู้ใช้งาน Apple ID ระวังอีเมลฟิชชิ่งหลอกเอาข้อมูล

ฟิชชิ่ง (Phishing) คืออะไรเป็นศัพท์แสลงมาจากคำว่า Fishing การล่อเหยื่อตกปลา Phishing จึงมีความหมายในการใช้เว็บไซต์หรืออีเมลปลอมในการหลอกให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลความลับต่างๆ เช่น รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครด

อ่านบทความนี้

การบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาทางออนไลน์

มีปัญหาเรื่องออนไลน์ สามารถปรึกษา 1212 ของ ETDA ได้ 4 ช่องทาง ต่อไปนี้ โทรศัพท์สายด่วน 1212 ตลอด 24 ชม. อีเมล 1212@mdes.go.th เว็บไซต์ www.1212occ.com  แช็ตบอต ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC (

อ่านบทความนี้