สมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก ตั้งเป้าเป็น 1 ในอาเซียน

23 ส.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก ตั้งเป้าเป็น 1 ในอาเซียน

วันนี้ (22 ส.ค.2562) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงนโยบายการพัฒนาสุมนไพรไทยสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาล ในโครงการนำสมุนไพรไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก (Thailand KISS the World) และเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ระหว่างนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ นางสาววิมลกานต์ โกศุมาตร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยตลอดห่วงโซ่

ต้นทางให้มีวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน ป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิตฯที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร รวมถึงช่องทางการจำหน่ายวัตถุดิบในอนาคต

กลางทาง คือ พัฒนาคุณภาพสารสกัด พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ปลายทางคือ การส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศ

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพืชสมุนไพรไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง ให้เป็นที่ยอมรับ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยปี 2559 จากมูลค่า 180,000 ล้านบาท เป็น 280,168 ล้านบาท ในปี 2561 จนประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสมุนไพรเป็นอันดับ 8 ของโลก โดยมีขมิ้นชันที่ได้รับความนิยมจากตลาดโลก มูลค่าการตลาดประมาณ 570 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 18,240 ล้านบาท ซึ่งแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการใช้สมุนไพรให้ได้ 360,000 ล้านบาท และเป็นผู้นำการส่งออกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน

โดยกำชับให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เร่งพิจารณาขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว หากตรวจสอบ พบว่า ปลอดภัยไม่มีสารพิษต้องอนุมัติภายใน 1 วัน หากพบสารพิษเอาผิดภายใน 1 ชั่วโมง

ปัจจุบันตลาดสมุนไพรในโลกมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มีการขยายตัว และได้รับความนิยมสูง คืออาหารเสริมและเวชสำอาง

ตลาดสมุนไพรของประเทศไทย ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตมากกว่าร้อยละ 30 กระทรวงสาธารณสุข องค์กรภาครัฐ ร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน อาทิ บริษัทคิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการนำสมุนไพรไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก (Thailand KISS the World) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพที่ได้มาตรฐานมาพัฒนารูปแบบให้สวยงาม น่าสนใจ ดึงดูด กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และตลาดค้าปลีกในประเทศ

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศธ.เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานอนาคตชาติ

(18 กุมภาพันธ์ 63)​ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 -​ 2565) ไปสู่การปฏิบัต

อ่านบทความนี้

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” Contemporary Fashion Competition 2020

       สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” Contemporary Fas

อ่านบทความนี้

บอร์ดโค้ดดิ้งตั้งอนุกรรมการฯ 4 ชุด เตรียมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยทุกช่วงวัย สู่ยุคดิจิทัล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษา

อ่านบทความนี้