นายกฯ ชวนคนไทย ลด ละ เลิกพลาสติก เพื่อชีวิตสัตว์น้ำ

21 ส.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายกฯ ชวนคนไทย ลด ละ เลิกพลาสติก เพื่อชีวิตสัตว์น้ำ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการ ลด ละ เลิกพลาสติก เพื่อชีวิตสัตว์น้ำ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรวมรณรงค์ทิ้งขยะให้เป็นที่ โดยหวังให้การเสียชีวิตของพยูนมาเรียมและสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ เป็นบทเรียนสำคัญของผลกระทบจากขยะพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกัน ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งกรณีพยูนมาเรียม นายกฯ กล่าวว่า ทำให้เห็นถึงผลกระทบจากการทิ้งขยะว่าเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและสัตว์อื่นๆ ซึ่งรัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันสร้างจิตสำนักให้รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

จากนั้น นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ที่คอยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับผู้ประสบปัญหาสังคมทั้งในประเทศและคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศ ประสานส่งต่อความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพปฏิบัติงาน รวมทั้งมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในภาวะวิกฤต โดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และคุ้มครองสวัสดิภาพ อีกทั้งการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับจิตอาสาและ อพม. ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 4 ช่องทาง

  • โทรศัพท์ภายในประเทศ สายด่วน 1300 
  • สื่อสังคมออนไลน์
  • ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. 
  • โทรศัพท์ระหว่างประเทศ โทร. (00)66 99 130 1300

นายกฯ ย้ำว่า รัฐบาลดูแลคนทุก ทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีศูนย์บรรเทาความช่วยเหลือ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อยากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่องทางช่วยเหลือนี้ ให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวน ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคา

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวน ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกำหนดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคาซึ่งจะเปิดการแสดง ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม

อ่านบทความนี้

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่

อ่านบทความนี้

ไปรษณีย์ไทย ชูบริการ “ส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น” ตอบโจทย์ยุค e-Commerce

ขยายเวลาให้บริการ 24 ชั่วโมง 365 วัน พร้อมมอบส่วนลดค่าส่งจัดหนักกว่า 70% สำหรับลูกค้า COD บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพิ่มศักยภาพการขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (E

อ่านบทความนี้