นายกฯ ชวนคนไทย ลด ละ เลิกพลาสติก เพื่อชีวิตสัตว์น้ำ

21 ส.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายกฯ ชวนคนไทย ลด ละ เลิกพลาสติก เพื่อชีวิตสัตว์น้ำ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการ ลด ละ เลิกพลาสติก เพื่อชีวิตสัตว์น้ำ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรวมรณรงค์ทิ้งขยะให้เป็นที่ โดยหวังให้การเสียชีวิตของพยูนมาเรียมและสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ เป็นบทเรียนสำคัญของผลกระทบจากขยะพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกัน ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งกรณีพยูนมาเรียม นายกฯ กล่าวว่า ทำให้เห็นถึงผลกระทบจากการทิ้งขยะว่าเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและสัตว์อื่นๆ ซึ่งรัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันสร้างจิตสำนักให้รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

จากนั้น นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ที่คอยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับผู้ประสบปัญหาสังคมทั้งในประเทศและคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศ ประสานส่งต่อความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพปฏิบัติงาน รวมทั้งมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในภาวะวิกฤต โดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และคุ้มครองสวัสดิภาพ อีกทั้งการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับจิตอาสาและ อพม. ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 4 ช่องทาง

  • โทรศัพท์ภายในประเทศ สายด่วน 1300 
  • สื่อสังคมออนไลน์
  • ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. 
  • โทรศัพท์ระหว่างประเทศ โทร. (00)66 99 130 1300

นายกฯ ย้ำว่า รัฐบาลดูแลคนทุก ทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีศูนย์บรรเทาความช่วยเหลือ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อยากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่องทางช่วยเหลือนี้ ให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

"ปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตใหม่รับ New Normal หลังวิกฤตโควิด-19 รอดได้ด้วย Digital Technology"

ความไม่เหมือนเดิมหลังต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 เริ่มต้นจากชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เราคิดว่า เรื่องโรคระบาดอาจเป็นเรื่องไกลตัว เราเห็นการแพร่ระบาดของโรคซาร์สและพบเจอกับวิกฤตต่างๆ อ

อ่านบทความนี้

รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ANTI - FAKE NEWS CENTER ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563

การเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้เผยแพร่ ข้อเท็จจริง 2 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 3 เรื่อง โดยแบ่งได้ดังนี้ ข่าวปลอม เรื่อง ประเทศไทยปรับขึ้นราคาน้ำมัน โดย

อ่านบทความนี้

การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการป้องกันโควิด-19 ของแต่ละประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายๆ ประเทศต้องมีมาตรการรองรับ ในการควบคุม และป้องกันโรค ซึ่งประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อควบค

อ่านบทความนี้