สพฐ. จัดแสดงโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เน้นนําเสนอนวัตกรรมจากไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน รองรับโลกยุคดิจิทัล

20 ส.ค. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. จัดแสดงโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เน้นนําเสนอนวัตกรรมจากไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน รองรับโลกยุคดิจิทัล

       เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมพิธีเปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียนครั้งที่ 9 ห้องเรียน พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนในเครือข่าย จำนวน 29 โรงเรียน เข้าร่วมกว่า 2,000 คน ณ ห้องประชุม อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

       นายพีระ รัตนวิจิตร (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ง แวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน มีเวทีในการเผยแพร่ผลงาน พร้อมทั้งนําเสนอโครงงาน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียน รวมถึงสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่โรงเรียนในเครือข่าย

       ซึ่งโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน มีจํานวนทั้งหมด 29 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 โหนด คือ
       1. โหนดกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนทวีธาภิเศก, โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี), โรงเรียนนวมินทรา ชินูทิศ บดินทรเดชา และโรงเรียนหอวัง
       2. โหนดลพบุรี มีจํานวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี, โรงเรียนสิงห์บุรี, โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม, โรงเรียนสตรีอ่างทอง, โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย, โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”, โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม, โรงเรียนกาญจนา ภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
       3. โหนดปทุมธานี มีจํานวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง ปทุมธานี, โรงเรียนสตรีนนทบุรี, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนปากเกร็ด, โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และโรงเรียนปทุมวิไล

       ทั้งนี้ในงานมีการนําเสนอโครงงานนักเรียนแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยมีการนําเสนอผลงานบนเวที พร้อมทั้งจัดแสดงผลงาน อาทิ การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียบนสายชําระและกระดาษชําระภายในห้องน้ำ กิจกรรมประกวดโครงงาน โดยการนําเสนอแบบโปสเตอร์ อาทิ การยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมด้วยสารสกัดจากเปลือกกุ้ง ตลอดจนกิจกรรมการจัดแสดงผลงานโครงงานที่ไม่ได้ เข้าร่วมประกวด อาทิ การศึกษาสารสกัดจากขมิ้นและข่า เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะส่งผลต่อการทํางานของ ระบบขับถ่าย เป็นต้น

ที่มา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวน ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคา

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวน ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกำหนดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคาซึ่งจะเปิดการแสดง ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม

อ่านบทความนี้

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่

อ่านบทความนี้

ไปรษณีย์ไทย ชูบริการ “ส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น” ตอบโจทย์ยุค e-Commerce

ขยายเวลาให้บริการ 24 ชั่วโมง 365 วัน พร้อมมอบส่วนลดค่าส่งจัดหนักกว่า 70% สำหรับลูกค้า COD บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพิ่มศักยภาพการขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (E

อ่านบทความนี้