สพฐ. จัดแสดงโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เน้นนําเสนอนวัตกรรมจากไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน รองรับโลกยุคดิจิทัล

20 ส.ค. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. จัดแสดงโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เน้นนําเสนอนวัตกรรมจากไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน รองรับโลกยุคดิจิทัล

       เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมพิธีเปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียนครั้งที่ 9 ห้องเรียน พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนในเครือข่าย จำนวน 29 โรงเรียน เข้าร่วมกว่า 2,000 คน ณ ห้องประชุม อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

       นายพีระ รัตนวิจิตร (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ง แวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน มีเวทีในการเผยแพร่ผลงาน พร้อมทั้งนําเสนอโครงงาน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียน รวมถึงสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่โรงเรียนในเครือข่าย

       ซึ่งโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน มีจํานวนทั้งหมด 29 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 โหนด คือ
       1. โหนดกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนทวีธาภิเศก, โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี), โรงเรียนนวมินทรา ชินูทิศ บดินทรเดชา และโรงเรียนหอวัง
       2. โหนดลพบุรี มีจํานวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี, โรงเรียนสิงห์บุรี, โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม, โรงเรียนสตรีอ่างทอง, โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย, โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”, โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม, โรงเรียนกาญจนา ภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
       3. โหนดปทุมธานี มีจํานวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง ปทุมธานี, โรงเรียนสตรีนนทบุรี, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนปากเกร็ด, โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และโรงเรียนปทุมวิไล

       ทั้งนี้ในงานมีการนําเสนอโครงงานนักเรียนแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยมีการนําเสนอผลงานบนเวที พร้อมทั้งจัดแสดงผลงาน อาทิ การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียบนสายชําระและกระดาษชําระภายในห้องน้ำ กิจกรรมประกวดโครงงาน โดยการนําเสนอแบบโปสเตอร์ อาทิ การยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมด้วยสารสกัดจากเปลือกกุ้ง ตลอดจนกิจกรรมการจัดแสดงผลงานโครงงานที่ไม่ได้ เข้าร่วมประกวด อาทิ การศึกษาสารสกัดจากขมิ้นและข่า เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะส่งผลต่อการทํางานของ ระบบขับถ่าย เป็นต้น

ที่มา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชาวประมงเฮ !! ไฟเขียว สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่อง

โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง วงเงิน 10,300 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องชาวประมง ครอบคลุมประมงพื้นบ้าน - พาณิชย์ 2 ธนาคาร เข้าร่วมสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการประมง ได้แ

อ่านบทความนี้

6 มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารต่างๆ

กรมอนามัย แนะ 6 มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารต่างๆ1. ผู้ให้บริการต้องทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ2. ก

อ่านบทความนี้

ร่วมกันโหลดแอปฯไทยชนะ ได้แล้ววันนี้ในระบบแอนดรอย

ขอเชิญชวนโหลดแอปฯไทยชนะ โดยระบบแอนดรอยสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ใน play store และในส่วนของระบบ ios สามารถดาวน์โหลดได้ในเร็วๆนี้แอปพลิเคชันไทยชนะจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านเช็คอิน/เช็คเอ้าท์ และมาพร้อมฟ

อ่านบทความนี้