เลขาธิการกพฐ. เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มเขตตรวจราชการ (Cluster) สพฐ. ครั้งที่ 4/2562

16 ส.ค. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการกพฐ. เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มเขตตรวจราชการ (Cluster) สพฐ. ครั้งที่ 4/2562

       นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกลุ่มเขตตรวจราชการ (Cluster) สพฐ. ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสพฐ 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจดังนี้
          1. การรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2. การจัดทำข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
          3. การแจ้งผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          4. ผลการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์
          5. โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น
          6. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (big data)
          7. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นต้น

ที่มา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ Thailand Museum Expo 2019

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๒ Thailand Museum Expo 2019 ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้กรอบแนวคิด

อ่านบทความนี้

อีก 4 เดือน บอกลาบัตรแถบแม่เหล็ก

วันที่ 15 มกราคม 2563 บัตรแถบแม่เหล็กจะไม่สามารถใช้งานได้ที่เครื่องเอทีเอ็มหรือเครื่องรูดบัตรที่ร้านค้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการทำธุรกรรมการเงิน และ ป้องกันภัยไซเบอร์ ฟรี! ประชาชนท

อ่านบทความนี้

กระทรวงการคลังเปิดมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กระทรวงการคลังเปิดมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ธกส. ให้สินเชื่อป้องกันหนี้นอกระบบ รายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ระยะ 6 เดือนแรก สินเชื่อฟื้นฟูสำรับเกษตรกรลูกค้า ไม่เกินรายละ 500,000 บาท ด้า

อ่านบทความนี้