ขอเชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย Auckland University Of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

15 ส.ค. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย Auckland University Of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หัวข้อ “Educational Leadership, Strategy and Inquiry : Training for Directors, Principals and other School Leaders 2019”  ณ มหาวิทยาลัย Auckland University Of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาของท่านทราบ  และขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมกรอกข้อมูลตามแบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และส่งไปยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน ทาง E-mail : foreignopec@opec.go.th ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

แบบตอบรับดาวน์โหลด >>คลิก<<

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตดาวน์โหลด >>คลิก<<

กำหนดการ >>คลิก<<

ที่มา

บทความที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวน ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคา

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวน ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกำหนดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคาซึ่งจะเปิดการแสดง ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม

อ่านบทความนี้

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่

อ่านบทความนี้

ไปรษณีย์ไทย ชูบริการ “ส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น” ตอบโจทย์ยุค e-Commerce

ขยายเวลาให้บริการ 24 ชั่วโมง 365 วัน พร้อมมอบส่วนลดค่าส่งจัดหนักกว่า 70% สำหรับลูกค้า COD บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพิ่มศักยภาพการขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (E

อ่านบทความนี้