กระทรวงดิจิทัลฯ พัฒนาบุคลากรทีโอทีจังหวัด เพื่อสร้าง "ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำจังหวัด"

14 ส.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลฯ พัฒนาบุคลากรทีโอทีจังหวัด เพื่อสร้าง "ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำจังหวัด"

กระทรวงดิจิทัลฯ พัฒนาบุคลากรทีโอทีจังหวัด เพื่อสร้าง "ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำจังหวัด" โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ให้รองรับกระบวนงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำจังหวัด” ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562โดยคัดเลือกบุคลากรทีโอทีในระดับจังหวัดที่มีจิตอาสาจังหวัดละ 2คน (เฉพาะจังหวัดที่มีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ) เพื่อสร้างให้เป็น ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำจังหวัด ซึ่งจากการดำเนินงานที่หนัก และจากความตั้งใจทุ่มเทของบุคลากรทีโอทีในระดับพื้นที่อย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ที่ได้สร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่ผู้ที่อยู่ห่างไกลด้วยการสร้างโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และสร้างโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เน็ตประชารัฐ กลไกการขับเคลื่อนระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ ที่สามารถเข้าถึงชุมชน และอยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน รู้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ และมีใจที่จะใช้ดิจิทัลในการพัฒนาชุมชน

ในการอบรมดังกล่าวได้เพิ่มองค์ความรู้ให้กับ “ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตให้มีความหลากหลาย และได้จัดกิจกรรมในเบื้องต้น อาทิ การจัดทำคลิปวีดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐของจังหวัดตนเอง

สำหรับ “ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำจังหวัด” จะมีบทบาทในการประสานงานประจำจังหวัด ดูแลติดตามการใช้งานเน็ตประชารัฐให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้อำนวยการให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ของดีของหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์หมู่บ้านได้โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ให้รองรับกระบวนงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อขยายผลเครือข่ายอาสาสมัครในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ให้เป็น “อาสาสมัครดิจิทัล” ไปถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการรู้เท่าทันดิจิทัล ภัยออนไลน์ ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์รวมถึงการทำมาหากิน ธุรกิจเพื่อสังคม การสร้างรายได้ในชุมชนเน็ตประชารัฐต่อไป

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

"เลี้ยงแพะ" อาชีพเสริมด้านปศุสัตว์ สร้างกำไร 700 บาท/ตัว

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงอาชีพปศุสัตว์ทางเลือก ที่ช่วยสร้างรายได้ดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี คือ "การเลี้ยงแพะ" โดยเกษตร

อ่านบทความนี้

แคมเปญ “เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก” และ “ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย”

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าททท. ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562 โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ถึงเว

อ่านบทความนี้

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Home Movie Day Salaya วันหนังบ้าน ครั้งที่ 12

     หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Home Movie Day Salaya วันหนังบ้าน ครั้งที่ 12      ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ตั้งเเต่เวลา 13.30 น

อ่านบทความนี้