กระทรวงดิจิทัลฯ พัฒนาบุคลากรทีโอทีจังหวัด เพื่อสร้าง "ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำจังหวัด"

14 ส.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลฯ พัฒนาบุคลากรทีโอทีจังหวัด เพื่อสร้าง "ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำจังหวัด"

กระทรวงดิจิทัลฯ พัฒนาบุคลากรทีโอทีจังหวัด เพื่อสร้าง "ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำจังหวัด" โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ให้รองรับกระบวนงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำจังหวัด” ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562โดยคัดเลือกบุคลากรทีโอทีในระดับจังหวัดที่มีจิตอาสาจังหวัดละ 2คน (เฉพาะจังหวัดที่มีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ) เพื่อสร้างให้เป็น ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำจังหวัด ซึ่งจากการดำเนินงานที่หนัก และจากความตั้งใจทุ่มเทของบุคลากรทีโอทีในระดับพื้นที่อย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ที่ได้สร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่ผู้ที่อยู่ห่างไกลด้วยการสร้างโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และสร้างโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เน็ตประชารัฐ กลไกการขับเคลื่อนระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ ที่สามารถเข้าถึงชุมชน และอยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน รู้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ และมีใจที่จะใช้ดิจิทัลในการพัฒนาชุมชน

ในการอบรมดังกล่าวได้เพิ่มองค์ความรู้ให้กับ “ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตให้มีความหลากหลาย และได้จัดกิจกรรมในเบื้องต้น อาทิ การจัดทำคลิปวีดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐของจังหวัดตนเอง

สำหรับ “ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำจังหวัด” จะมีบทบาทในการประสานงานประจำจังหวัด ดูแลติดตามการใช้งานเน็ตประชารัฐให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้อำนวยการให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ของดีของหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์หมู่บ้านได้โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ให้รองรับกระบวนงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อขยายผลเครือข่ายอาสาสมัครในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ให้เป็น “อาสาสมัครดิจิทัล” ไปถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการรู้เท่าทันดิจิทัล ภัยออนไลน์ ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์รวมถึงการทำมาหากิน ธุรกิจเพื่อสังคม การสร้างรายได้ในชุมชนเน็ตประชารัฐต่อไป

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร จังหวัดสงขลา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดการอบรมสืบศาสตร์ สานศิล

อ่านบทความนี้

นายกฯ พร้อมร่วมมือกับอาเซียน ยกระดับบริหารงานภาครัฐทุกมิติ

วันนี้ (23 ส.ค. 62) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้อนรับคณะผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำภาคราชก

อ่านบทความนี้

อพวช. นำทัพ จับมือ สตาร์อัพไทย จัดงาน MakeX Thailand 2019 การแข่งหุ่นยนต์เลือดใหม่ พาเด็กไทย คว้าชัยระดับโลก

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสตาร์อัพไทย บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สถาบันพัฒนาและวิจัยหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์รูปแบบใหม่

อ่านบทความนี้