ครม. ไฟเขียว 9 แผนการใช้เงินของ กสศ. ปีงบ 67 วงเงิน 7.9 พันลบ. ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์กว่า 2.6 ล้านคน

26 ม.ค. 2566 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครม. ไฟเขียว 9 แผนการใช้เงินของ กสศ. ปีงบ 67 วงเงิน 7.9 พันลบ. ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์กว่า 2.6 ล้านคน

ที่ประชุม ครม. (24 ม.ค. 66) มีมติเห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีงบ 67 วงเงิน 7,985,786,100 บาท สำหรับแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

9 แผนงานดังกล่าว ประกอบด้วย :
1. นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วงเงิน 267.50 ล้านบาท
2. พัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ) วงเงิน 5,359.05 ล้านบาท
3. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ วงเงิน 280 ล้านบาท
4. จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ วงเงิน 70 ล้านบาท
5. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล วงเงิน 394.11 ล้านบาท
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ วงเงิน 1,025.92 ล้านบาท
7. ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน และประชากรวัยแรงงานนอกระบบ วงเงิน 251 ล้านบาท
8. สื่อสารความรู้และระดมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ วงเงิน 46.50 ล้านบาท
9. บริหารและพัฒนาระบบงานโดยพัฒนาระบบตามแผนดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน 291.71 ล้านบาท

ประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงานดังกล่าว คือ เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสประมาณ 2,636,304 คน จะได้รับการอุดหนุนเงิน เพื่อบรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นอกจากนี้ เยาวชนและแรงงานนอกระบบก็จะได้รับการช่วยเหลือตามความจำเป็น หรือสนับสนุนให้ “กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา” รวมทั้งได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เหมาะสม นอกจากนี้ครูและหน่วยจัดการเรียนรู้ก็จะได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึง

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/64118


ที่มา: ไทยคู่ฟ้า

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกันตนหญิง ม.33 - 39 ตรวจมะเร็งเต้านม – ปากมดลูก – รักษาฟรี!! ไม่จำกัดวงเงินและจำนวนครั้ง

สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 โดยผู้ประกันตนหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้ฟรี ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงกา

อ่านบทความนี้

เตือนกลุ่มเสี่ยง เลี่ยง PM2.5 มีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

กรมอนามัย เตือน ประชาชนหมั่นตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยกลุ่มเปราะบางต่อฝุ่น PM2.5 ได้แก่ - หญิงตั้งครรภ์ อวัยวะต่างๆ ของทารกในครรภ์กำลังพัฒนา อาจได้รับผลกระทบจากมลพิษที่แม่ได้รับผ่านสายรก - เด็กเล็ก ปอ

อ่านบทความนี้

เตือน !! ผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งค้างชำระ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ต้องชำระค่าปรับ หากเพิกเฉยต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ใบแทนภาษีชั่วคราว

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำเตือนผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งค้างชำระ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป เมื่อไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปี นายทะเบียนรถยนต์จะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเส

อ่านบทความนี้