ศธ.จัดพิธีรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย รร.ราชวินิต และ รร.ราชวินิต มัธยม

27 พ.ย. 2563 / กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ.จัดพิธีรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย รร.ราชวินิต และ รร.ราชวินิต มัธยม

กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนราชวินิต และโรงเรียนราชวินิต มัธยม เข้าร่วมพิธี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 65.70 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิต โดยนางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต เป็นผู้รับมอบ และโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิต มัธยม โดย ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับออกให้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562

นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต กล่าวว่า ตามบันทึกประวัติของโรงเรียน โรงเรียนได้รับพระราชทานการก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2509 มีพื้นที่ 6 ไร่ แต่ในโอกาสนี้โรงเรียนราชวินิตได้รับโฉนดที่ดินจำนวนพื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน 65.70 ตารางวา ซึ่งพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเป็นพระเมตตา ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานพื้นที่ให้โรงเรียนได้ใช้สอยมากขึ้น ในนามของข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนราชวินิต ขอตั้งจิตอธิษฐานจะปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่ดี พัฒนาการศึกษาของนักเรียนอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายเทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม กล่าวว่า โรงเรียนราชวินิต มัธยม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา ให้กับโรงเรียนราชวินิต มัธยม ซึ่งคณะครู ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง เครือข่าย รวมถึงครูอาวุโสทุกท่าน มีความปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่ง และขอสัญญาว่าจะนำที่ดินดังกล่าวมาสร้างประโยชน์ตามที่ได้ทรงพระเมตตาตาพระราชทานให้ต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ผู้ติดเชื้อสะสม 12,795 ราย (เพิ่มขึ้น 142 ราย)  เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 17 ราย ติดเชื้อในประเทศ 125 ราย เสียชีวิตรวม 71 ราย&

อ่านบทความนี้

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี

ขยายเพิ่ม!!  งดการเดินทาง ไป - มา ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมให้เจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดชลบุรี กำหนดมาตรการสำหรับผู้ประ

อ่านบทความนี้

รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ต่อต้าaนข่าวปลอม ประเทศไทย ANTI - FAKE NEWS CENTER ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564

การเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม วันที่ 20 มกราคม 2564 ได้เผยแพร่ ข่าวปลอม 2 เรื่อง ข่าวจริง 1 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 1 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 เรื่อง โดยแบ่งได้ดังนี้ ข่าวปลอม เรื่อง

อ่านบทความนี้