นายอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

อุบลราชธานี / ดอนมดแดง / ท่าเมือง / หมู่ 6 บ้านโนนสวาง
นายอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้เดินทางไปให้กำลังใจ มอบสิ่งของ น้ำดื่ม และถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลดอนมดแดง ณ บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี จำนวน 50 คน/ชุด และตรวจถนนสายอุบลราชธานี- อำเภอตาลสุม เนื่องจากระดับนำ้มีปริมาณสูงขึ้นเอาอท่วมถนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิจัยมอบป้ายจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน

วันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.00 น. นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง แ

อ่านบทความนี้

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน

สพอ.สากเหล็ก วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก จัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสากเหล็ก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก จัง

อ่านบทความนี้

หมู่บ้านของเราต้องดูแล

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก นายภูมิทัศน์ พิศไทย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. ชรบ.และจิตอาสา ร่วมจัดจุดตรวจในชุมชนโคร

อ่านบทความนี้