นายอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

อุบลราชธานี / ดอนมดแดง / ท่าเมือง / หมู่ 6 บ้านโนนสวาง
นายอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้เดินทางไปให้กำลังใจ มอบสิ่งของ น้ำดื่ม และถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลดอนมดแดง ณ บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี จำนวน 50 คน/ชุด และตรวจถนนสายอุบลราชธานี- อำเภอตาลสุม เนื่องจากระดับนำ้มีปริมาณสูงขึ้นเอาอท่วมถนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชาคม เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนภัยแล้ง

เกษตรกรเขตอำเภอเมือง ต.โคกสูง ได้มารวมกันเพื่อทำประชาคม ภัยแล้งปี 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านลำเชิงไกร หมู่ 9

อ่านบทความนี้

แถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

เย็นวันนี้ (17 ก.ย. 62) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราพร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศ

อ่านบทความนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

วันนี้(18 ก.ย. 62) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช กิจกรรมเชื่อมโย

อ่านบทความนี้