บัติรสวัสดิการแห่งรัฐ

สงขลา / เทพา / ปากบาง / หมู่ 4 คลองประดู่
บัติรสวัสดิการแห่งรัฐ
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเข้า💵 e-Money #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 มาตรการเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย #ลอตแรกโอนเข้าตั้งเเต่21 สิงหาคม 2562 🛑 มาตรการพยุงการบริโภคฯ 500 บาท • ผู้มีสิทธิ 14.6 ล้านคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39 เงินจะเข้าบัตรวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 กับวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 • ผู้มีสิทธิกรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเข้า💵 e-Money #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 มาตรการเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย #ลอตแรกโอนเข้าตั้งเเต่21 สิงหาคม 2562 🛑 มาตรการพยุงการบริโภคฯ 500 บาท • ผู้มีสิทธิ 14.6 ล้านคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39 เงินจะเข้าบัตรวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 กับวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 • ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 32 34 35 และ 36 เงินจะเข้าบัตรวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 กับวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 • ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8 เงินจะเข้าบัตรวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 กับวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 🛑 มาตรการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุฯ 500 บาท เงินจะเข้าบัตรวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 กับวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 🛑 มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรฯ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เงินจะเข้าบัตรวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 กับวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 • ผู้ที่มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 32 34 35 และ 36 เงินจะเข้าบัตรวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 กับวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 • ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8 เงินจะเข้าบัตรวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 กับวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 🛑 มาตรการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุฯ 500 บาท เงินจะเข้าบัตรวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 กับวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 🛑 มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรฯ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เงินจะเข้าบัตรวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 กับวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิจัยมอบป้ายจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน

วันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.00 น. นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง แ

อ่านบทความนี้

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน

สพอ.สากเหล็ก วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก จัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสากเหล็ก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก จัง

อ่านบทความนี้

หมู่บ้านของเราต้องดูแล

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก นายภูมิทัศน์ พิศไทย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. ชรบ.และจิตอาสา ร่วมจัดจุดตรวจในชุมชนโคร

อ่านบทความนี้