บัติรสวัสดิการแห่งรัฐ

สงขลา / เทพา / ปากบาง / หมู่ 4 คลองประดู่
บัติรสวัสดิการแห่งรัฐ
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเข้า💵 e-Money #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 มาตรการเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย #ลอตแรกโอนเข้าตั้งเเต่21 สิงหาคม 2562 🛑 มาตรการพยุงการบริโภคฯ 500 บาท • ผู้มีสิทธิ 14.6 ล้านคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39 เงินจะเข้าบัตรวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 กับวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 • ผู้มีสิทธิกรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเข้า💵 e-Money #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 มาตรการเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย #ลอตแรกโอนเข้าตั้งเเต่21 สิงหาคม 2562 🛑 มาตรการพยุงการบริโภคฯ 500 บาท • ผู้มีสิทธิ 14.6 ล้านคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39 เงินจะเข้าบัตรวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 กับวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 • ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 32 34 35 และ 36 เงินจะเข้าบัตรวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 กับวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 • ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8 เงินจะเข้าบัตรวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 กับวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 🛑 มาตรการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุฯ 500 บาท เงินจะเข้าบัตรวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 กับวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 🛑 มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรฯ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เงินจะเข้าบัตรวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 กับวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 • ผู้ที่มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 32 34 35 และ 36 เงินจะเข้าบัตรวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 กับวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 • ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8 เงินจะเข้าบัตรวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 กับวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 🛑 มาตรการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุฯ 500 บาท เงินจะเข้าบัตรวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 กับวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 🛑 มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรฯ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เงินจะเข้าบัตรวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 กับวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชาคม เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนภัยแล้ง

เกษตรกรเขตอำเภอเมือง ต.โคกสูง ได้มารวมกันเพื่อทำประชาคม ภัยแล้งปี 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านลำเชิงไกร หมู่ 9

อ่านบทความนี้

แถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

เย็นวันนี้ (17 ก.ย. 62) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราพร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศ

อ่านบทความนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

วันนี้(18 ก.ย. 62) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช กิจกรรมเชื่อมโย

อ่านบทความนี้