การแนะนำหนังสือ

สุรินทร์ / เขวาสินรินทร์ / บ้านแร่ / หมู่ 10 บ้านอากลัว
การแนะนำหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านห้องทะเบียนอำเภอเขวาสินรินทร์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขวาสินรินทร์ ขยายผลส่งเสริมการอ่านสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการในห้องทะเบียนอำเภอเขวาสินรินทร์ได้อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือที่น่าสนใจ ระหว่างที่รอติดต่อราชการ

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 อำเภอวังสามหมอ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ เป็นประธานในการจัดพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ปฏิบัติงานดังนี้

อ่านบทความนี้

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคไหม้คอรวงข้าวอำเภอลำดวน

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น นายปวรเดช เชื้ออินทร์ ปลัดอำเภอประจำตำบลตระเปียงเตีย พร้อมคณะกรรมการ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โรคไหม้คอรวงข้าว โดยประชาคมหมู่บ้าน ม.7,9 เกษตรกร

อ่านบทความนี้

กิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อำเภอลำดวน

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา8.30น. บ้านระไซร์ ม.3 ต.ตรำดม ร่วมกับพระสงฆ์ป่าสาธุธรรม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งผู้บำเพ็ญประโยชน์จากคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์จำนวน50คน นักศึกษาจากวิทยา

อ่านบทความนี้