อบรมครูป้าไม้กับโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง

กระบี่ / อ่าวลึก / คลองหิน / หมู่ 1 ศาลาพระม่วง
อบรมครูป้าไม้กับโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง
วันที่22สิงหาคม2562 ทางอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาร่วมกับโรงเรียนบ้านซาลาพระม่วงได้อบรมนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่3-6วนเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม่ การคัดแยกขยะ การอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชาคม เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนภัยแล้ง

เกษตรกรเขตอำเภอเมือง ต.โคกสูง ได้มารวมกันเพื่อทำประชาคม ภัยแล้งปี 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านลำเชิงไกร หมู่ 9

อ่านบทความนี้

แถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

เย็นวันนี้ (17 ก.ย. 62) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราพร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศ

อ่านบทความนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

วันนี้(18 ก.ย. 62) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช กิจกรรมเชื่อมโย

อ่านบทความนี้