เกษตรกรและกลุ่มผู้ค้าสุกร 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมสัมมนาแนวทางการควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เตรียมพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์ระบาดของโรค หลังพบแพร่ระบาดแล้วในประเทศเพื่อนบ้าน

นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / ปากนคร / หมู่ 3 นางพระยา
เกษตรกรและกลุ่มผู้ค้าสุกร 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมสัมมนาแนวทางการควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เตรียมพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์ระบาดของโรค หลังพบแพร่ระบาดแล้วในประเทศเพื่อนบ้าน
วันนี้(21 ส.ค.62) ที่ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African swine fever “รู้เท่าทันโรค ฝ่าวิกฤติ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” โดยมีนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายโสภณ พรหมแก้ว นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร สมาคมผู้เลี้ยงสุกร 14 จังหวัดภาคใต้ วิทยาลัยสัตวแพทย์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จาก 23 อำเภอ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จำนวน 429 คนเข้าร่วมสัมมนา สำหรับการสัมมนาดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการได้รู้เท่าทันถึงอันตรายจากโรคดังกล่าว รวมทั้งร่วมเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการลักลอบนำสุกรจากต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ โอกาสนี้นายโสภณ พรหมแก้ว นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โรคดังกล่าวจะนำความเสียหายมาสู่เกษตรกรอย่างมหาศาล จำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันเฝ้าระวัง และป้องกันทุกทางเพื่อควบคุมป้องกันโรค โดยที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภออย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยง และกลุ่มผู้ค้า เพื่อติดตามตรวจสอบสุกรที่นำเข้ามาในพื้นที่ทุกตัว ด้านนายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 กล่าวว่าการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของภาคราชการได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและประวิงการแพร่ระบาดของโรค และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสร้างความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้สามารถรับมือและปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องหากพบสุกรป่วยด้วยโรคดังกล่าวในพื้นที่ ซึ่งกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างเต็มที่ ทั้งนี้จากข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้เลี้ยงสุกรทั้งสิ้น 6,184 ราย จำนวนสุกร 237,975 ตัว และในจำนวนนี้เป็นสถานประกอบการเลี้ยงสุกรขนาดกลางและใหญ่ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 95 ฟาร์ม รวม 112,372 ตัว

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สุรินทร์ :สุขแบบวิถีชุมชน

สุขแบบวิถีบ้านทุ่ง กลุ่มแม่บ้านอากลัว ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ร่วมมือกันทำโรงทาน สมทบเงินจากแต่ละคนที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ ในกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดปราสาทแก้ว บ้านพระปืด ต.บ้านแร่ อ.เขวาส

อ่านบทความนี้

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายอนวัช เจ๊ะสมอเจ๊ะ นายก อบต.เมาะมาวี มอบหมายให้นายอุเซ็ง โตะเจ๊ะ รองนายกอบต.เมาะมาวีเป็นประธานในการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษ

อ่านบทความนี้

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 25 กันยายน 2562

นายพิศาล เค้ากล้า นายอำเภอลำดวน ขอเชิญประชาชนจิตอาสาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 25 กันยายน 2562 ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึง 12.00 น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำดวน จ.สุรินทร์

อ่านบทความนี้