สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดสัมมนา Thai MICE Connect สัญจรที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / ปากนคร / หมู่ 3 นางพระยา
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดสัมมนา Thai MICE Connect สัญจรที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดสัมมนา Thai MICE Connect สัญจรที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม มี ดร.วิศิษฎ์มน ศรีนิลทา ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาเครือข่ายไมซ์ สสปน. กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง พัฒนาระบบและรวบรวมข้อมูลครบทุกมิติของอุตสาหกรรมไมซ์ให้สมบูรณ์ที่สุด ใหญ่ที่สุด บนแพลทฟอร์ม E-Marketplace ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทางการตลาด ในปัจจุบัน โดยบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการตลาดแพลทฟอร์มใหม่ได้อย่างทันท่วงทีตามการเปลี่ยนแปลงของโลก มีผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้การแนะนำ Thai MICE Connect ซึ่งเป็น E-Marketplace Platform ที่จะรวบรวมข้อมูลธุรกิจและผู้ประกอบการไมซ์ของไทยไว้ในที่เดียว เป็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงธุรกิจของคุณกับคู่ค้าบนโลกออนไลน์ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing และ Content Marketing โดยกูรูชั้นนำ พบปะเจรจาคู่ค้าทางธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ ภาคใต้ Thai MICE Connect เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระจายรายได้ โดยจะเป็นตัวช่วยในการสร้างโอกาสทางการตลาด ขยายตลาด เพื่อโอกาสการเข้าถึง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไมซ์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กสู่ตลาดสากล สำหรับปี 2562 ได้มีการกำหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 3 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 48 จังหวัด นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ สสปน. ที่เลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น 1 ใน 5 จังหวัดภาคใต้ เป็นสถานที่จัดประชุม Thai MICE Connect สัญจร ซึ่งผลลัพธ์ที่จังหวัดจะได้จากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมไมซ์ซิตี้ คือ ธุรกิจไมซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญของการท่องเที่ยวของประเทศ สามารถสร้างเม็ดเงินได้ไม่น้อยจากกิจกรรมดังกล่าว ทั้งจากการประชุมสัมมนา การให้รางวัลพนักงานหรือคู่ค้าธุรกิจด้วยการท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดงานแสดงนิทรรศการทั้งหลาย เป็นกิจกรรมที่ทำให้คนเดินทางสัญจรเข้าถึงพื้นที่นอกเหนือจากที่ทำงาน ทั้งยังสร้างรายได้ให้แก่สถานที่และคนท้องถิ่น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อีกทางหนึ่ง ./////////

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอาชีพ

นาวสาวณัฐธพร สมร ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่ในเขตตำบลโสน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ(การทำเนื้อแดดเดียว) ให้กับผู้นำชุมชนและกลุ่มสตรีบ้านสวาย ม.7 ต.โสน อ.ขุขันธ์

อ่านบทความนี้

ตรัง​ ตู้กับข้าวเสบียงบุญแบ่งปันให้ผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด19

ตรัง ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังคิดไอเดียแปลกใหม่ จัดทำตู้กับข้าวเสบียงบุญ หรือตู้ปันสุข เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาแบ่งปันไปกินไปใช้ และให้ผู้ใจบุญนำข้าวของมาเติม ชมรมคนพิการเทศบาลนครตร

อ่านบทความนี้

น้ำผึ้งป่า

น้ำผึ้งป่าของดีจากชุมชนหมู่11บ้านดงอินตาเหนือ เป็นผลผลิตธรรมชาติโดยไม่มีการเลี้ยงด้วยอาหารใดๆ การเก็บเอาน้ำผึ้งโดยใช้ระบบหยดไม่มีการบีบครั้นใดๆ จึงรับประกันคุณภาพว่าเป็นน้ำผึ้งที่บริสุทธิ์ปลาดสจากสิ่ง

อ่านบทความนี้